Posjetioci na Mehanizmu tokom Dana otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu

Mehanizam
Haag
Dan otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) juče je ugostio više od 400 posjetilaca u svojim prostorijama u sklopu Dana otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu, koji organizuje Opština Haag.

Sudija Burton Hall otvorio je manifestaciju u ime predsjednika Mehanizma i predstavio pregled mandata i tekućih aktivnosti Mehanizma. U svojim napomenama, sudija Hall je istakao ključnu ulogu Mehanizma u obavljanju preostalog posla Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), uključujući okončanje preostalih sudskih aktivnosti naslijeđenih od MKSR-a i MKSJ-a, te je govorio o jedinstvenom poslu koji obavljaju međunarodne sudije. Posjetiocima je daljnju dobrodošlicu na Mehanizam poželio njegov predsjednik, sudija Theodor Meron, u pozdravnoj poruci putem video-snimka.

Sekretar Mehanizma, g. Olufemi Elias, takođe je predstavio raznovrstan rad Sekretarijata jednog međunarodnog krivičnog suda, uključujući organizaciju sudskih postupaka, pružanje podrške i zaštite za oko 7.000 svjedoka MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma, prevođenje hiljada dokumenata, te pružanje pomoći nacionalnim pravosuđima u procesuiranju predmeta ratnih zločina u Ruandi, bivšoj Jugoslaviji i drugdje. Posjetioci su dalje mogli da razgovaraju s višim osobljem Mehanizma i saznaju više o tekućim aktivnostima i funkcijama raznih sektora Mehanizma.

Tokom čitavog dana, posjetioci su imali mogućnost da učestvuju u obilascima sudnica sa vodičima, te da pogledaju interne dokumentarne filmove o radu MKSJ-a, kao i izložbe s odabranim eksponatima iz arhiva MKSR-a i MKSJ-a.

Dan otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu je manifestacija koja se održava jednom godišnje sa ciljem da javnosti pruži priliku da sazna više o funkcijama i opštim ciljevima raznih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Haagu.