PMI učestvovao u panel diskusiji povodom objavljivanja publikacije o opsadi Sarajeva

Mehanizam
Haag
PMI učestvovao u panel diskusiji povodom objavljivanja publikacije o opsadi Sarajeva

Koordinatorka za rad sa mladima Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) Anisa Sućeska učestvovala je 15. septembra 2022. u panel diskusiji povodom objavljivanja publikacije pod nazivom Opsada Sarajeva od 1992. do 1995. godine, koju su izdali Fond Memorijala Kantona Sarajevo i Centar za postkonfliktna istraživanja.

U publikaciji se navode činjenice utvrđene pred MKSJ-om, Mehanizmom, Sudom BiH, Kantonalnim sudom u Sarajevu i Vrhovnim sudom Federacije BiH, u vezi sa kampanjom snajperskih i artiljerijskih napada na civilno stanovništvo Sarajeva, ali i sa zločinima počinjenim u sarajevskim opšinama.

Gospođa Sućeska je govorila o sudski utvrđenim činjenicama, kao i o nasleđu MKSJ-a i Mehanizma u vezi sa opsadom Sarajeva. Ona je naglasila važnost prihvatanja i korišćenja sudski utvrđenih činjenica kao polazne osnove za za mir i borbu protiv revizionizma i poricanja.

U nastavku izlaganja, gospođa Sućeska je govorila o radu PMI-a, a govorila je i o radu sa mladima i njihovom razumevanju činjenica o događajima iz ratova devedesetih, utvrđenih pred MKSJ-om i Mehanizmom.

U panel diskusiji su učestvovali i direktor Fonda Memorijala Kantona Sarajevo Ahmed Kulanić, profesori na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Šaćir Filandra i Amer Osmić, predsednik Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva Fikret Grabovica, i istraživačica u Centru za postkonfliktna istraživanja Erna Mačkić. Oni su zajedno sa predstavnicom PMI-a govorili o novoj publikaciji, kao i o važnosti sudski utvrđenih činjenica u procesu uspostavljanja mira i pomirenja.

Učešće u današnjoj panel diskusiji deo je nastojanja PMI-ja da podrži projekte organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i lokalnih zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih godina, na osnovu sudskih predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI podržava Evropska unija.