PMI učestvovao na Školi tranzicione pravde u Sarajevu

Sekretarijat
Sarajevo
Kolaz fotografija na kojima se vide polaznici kako prate predavanja i u posjeti postavci Informacionog centra o MKSJ u Vijećnici Sarajevu

Ispred Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), koordinatorica programa gđa Rada Pejić-Sremac i istraživač gdin Nemanja Stjepanović, održali su predavanja na trećoj Školi tranzicione pravde (Škola), održanoj u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, 16. i 17. aprila 2024. godine. Treću po redu Školu, pod nazivom "Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima", organizovala je partnerska organizacija Pravnik i okupila je 20 mladih pravnika iz Bosne i Hercegovine.

Program Škole, od 12. do 18. aprila, obuhvatio je intenzivne sesije koje su se bavile različitim aspektima tranzicijske pravde u vezi sa sukobima u bivšoj Jugoslaviji, a na Školi su govorili stručnjaci/kinje koji se ovom temom bave u akademskoj, filmskoj i umjetničkoj, te sferi civilnoga društva.

Tokom dva dana, gđa Pejić-Sremac i gdin Stjepanović govorili su o doprinosima procesima tranzicijske pravde u regiji i ključnoj ulozi koju su u tom smislu odigrali Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i njegov nasljednik, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam). Razgovarali su o pravnim dostignućima i važnosti rada MKSJ-a i Mehanizma, kao i o korištenju arhivskog materijala i sudski utvrđenih činjenica u radu njihovih Outreach programa – najpre Programa Outreach MKSJ-a, a zatim i njegovog nasljednika u Mehanizmu – PMI-a.

Učesnici Škole su također posjetili Informativni centar o MKSJ-u Sarajevo (IC), gdje su od gđe Pejić-Sremac, gdina Stjepanovića i koordinatorice IC-a gđe Ismene Čaušević, dobili praktičnu obuku o pristupu i istraživanju arhiva MKSJ-a i Mehanizma. Nakon ove sesije, učesnici su predstavili svoje radove na teme vezane za sukobe 1990-ih, koristeći materijale iz arhiva MKSJ-a i Mehanizma.

Učešće na Školi predstavlja dio napora PMI-a da podrži projekte i događaje koje sprovode organizacije civilnog društva aktivne u oblasti tranzicijske pravde u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj PMI-a je da, na osnovu sudske prakse MKSJ-a i Mehanizma, unaprijedi znanja i razumijevanja građana/ki i zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih. PMI finansira Evropska Unija.