PMI održava obuku za mlade istraživače iz Srbije

Sekretarijat
Beograd
Kolaz fotografija sa treninga

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je danas predavanje i radionicu za grupu mladih istraživača koji rade na projektu „Srbija u ratu“. Obuku za istraživače i naknadno istraživanje organizirala je Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije (YIHR).

Tokom predavanja, istraživač PMI-a Nemanja Stjepanović, predstavio je slučajeve političkih, vojnih i policijskih dužnosnika iz Srbije koji su vođeni pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (Mehanizam). Upoznao je prisutne i sa izborom arhivske građe koja je proizašla iz tih suđenja.

Na radionici su učesnici naučili kako koristiti istraživačke alate za pretraživanje arhivske građe MKSJ-a/Mehanizma. Gospodin Stjepanović je demonstrirao kako pronaći informacije u presudama i, potom, kako locirati prateće dokaze i transkripte svjedočenja kroz Objedinjenu bazu podataka sudske dokumentacije (OSD) Mehanizma.

Današnje predavanje predstavlja dio napora PMI-a da podrži projekte i događaje koje sprovode organizacije civilnog društva aktivne u oblasti tranzicijske pravde u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj PMI-a je da, na osnovu sudske prakse MKSJ-a i Mehanizma, unaprijedi znanja i razumijevanja građana/ki i zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih. PMI finansira Evropska Unija.