PMI održao online radionicu za studente prava Univerziteta u Sarajevu i alumnije

Sekretarijat
The Hague
PMI održao online radionicu za studente prava Univerziteta u Sarajevu i alumnije

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je danas online radionicu za studente i profesore Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i za alumnije Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma (Program), koji vodi PMI.

Radionica je održana sa ciljem da pomogne učesnicima da, u okviru priprema za Moot Court 2024 Međunarodnog krivičnog suda, istraže naslijeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam). Ta inicijativa od koristi je za unapređenje znanja i vještina studenata u vezi sa međunarodnim krivičnim pravom.

Gospođa Laurel Baig, viša pravna zastupnica za žalbe u Tužilaštvu Mehanizma, održala je predavanje i online sesiju sa studentima prava, fokusirajući se na zastupanje i praksu u slučajevima pred MKSJ, pružajući praktične savjete o usmenim izlaganjima u sudnici.

Bila je to druga radionica u nizu, nakon slične uspješne sesije održane u martu. Tada je gospođa Evangelia Sarikaki, pravna službenica u Uredu predsjednice Mehanizma, predočila učesnicima smjernice o sastavljanju podnesaka i vještinama pravnog pisanja, koristeći primjere iz sudske prakse MKSJ i Mehanizma.

PMI radionice sprovodi u okviru serije predavanja pod nazivom "Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ", koja su dio Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma. Taj Program PMI sprovodi od 2019. godine, i u okviru njega okuplja studente postdiplomce sa 14 pravnih fakulteta i jednog fakulteta političkih nauka iz regiona bivše Jugoslavije.

Cilj Programa je da studente upozna sa pravnim naslijeđem MKSJ, ali i da poboljša njihovo znanje o sukobima 90-ih godina i sudski utvrđenim činjenicama, te na taj način među studentima pokrene dijalog o ovim temama.

Regionalni program univerzitetskih video predavanja Mehanizma dio je šireg PMI, koji finansijski podržava Evropska unija.

Cilj rada PMI je doprinos podizanju svijesti građana i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu sudskih predmeta MKSJ i Mehanizma.