PIM održao sastanak i dodjelu nagrada u Sjevernoj Makedoniji za sudionike Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma

Mehanizam
Haag
PIM održao sastanak i dodjelu nagrada u Sjevernoj Makedoniji za sudionike Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 18. marta sastanak s profesorima prava i studentima sa univerziteta diljem bivše Jugoslavije, koji su sudjelovali u Regionalnom programu univerzitetskih video predavanja Mehanizma (Program). Sastanak je održan u Skoplju, u Sjevernoj Makedoniji, a vodila ga je koordinatorica PIM-a Rada Pejić-Sremac.

Glavna tačka dnevnog reda bila je budućnost Programa, uz raspravu o tome kako bi se isti mogao nastaviti nakon završetka tekućeg trećeg ciklusa predavanja. Sudionici su se složili da će se Program u narednom razdoblju proširiti, uz veću inicijativu pravnih fakulteta i studenata iz regije, a uz sveukupnu koordinaciju PIM-a.

Na sastanku je uspostavljena i alumni mreža koju čine studenti koji su sudjelovali u prva dva ciklusa Programa. Ova će mreža također biti otvorena za sadašnje i buduće sudionike Programa, a PIM će u narednim godinama pružiti potrebnu logističku podršku.

Susret je završio ceremonijom predstavljanja pobjednika natječaja za pisanje eseja za 2022. godinu. Pobjedničke eseje napisali su studenti koji sudjeluju u tekućem trećem ciklusu Programa i bit će objavljeni u publikaciji eseja Mehanizma za 2022. Teme eseja odabrali su sami sudionici kako bi se osvrnuli na rad i nasljeđe Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizma. Osim objavljivanja svojih eseja, svaki će pobjednik provesti mjesec dana u ogranku Mehanizma u Hagu na programu stipendiranja.

Ovogodišnji nagrađeni studenti su (abecednim redom):

  • Enida Dučić (Univerzitet u Sarajevu);
  • Kaltrina Kodraliu (Univerzitet u Prištini);
  • Antonio Nestoroski (Univerzitet u Skoplju);
  • Bakir Tirić (Univerzitet u Sarajevu);
  • Mirsad Ugarak (Univerzitet u Sarajevu); i
  • Mia Vuković (Sveučilište u Zagrebu).

Nagradu za najistaknutijeg studenta tokom drugog ciklusa predavanja, osvojila je Anđela Savić (Univerzitet u Nišu).

Serija predavanja, koju je razvio i implementirao Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), okuplja studente postdiplomskih studija sa dvanaest pravnih fakulteta iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, sa ciljem da se inicira dijalog o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi MKSJ-a, te načelima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

Do danas je u tri ciklusa Programa putem putem video-konferencijske veze učestvovalo preko 400 studenata postdiplomskih studija, uključujući studente prava sa Union Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu (sa Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka), Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta/Univerziteta u Vitezu, Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Zenici.

Treći ciklus Programa nastavit će se predavanjima koja se održavaju na sedmičnoj bazi do kraja marta 2022. godine.

Regionalni program univerzitetskih video predavanja deo je Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima, pokrenutog u januaru 2019. sa ciljem da doprinese podizanju svesti i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.