Peti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma uspešno okončan

Sekretarijat
The Hague
Peti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma uspešno okončan

Peti ciklus Regionalnog programa univerzitetskih video predavanja Mehanizma (Program) okončan je danas predavanjem Rade Pejić Sremac, koordinatorke Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI). Ona je govorila o radu outreach programa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS).

Serija predavanja pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ”, koju sprovodi PMI, okuplja studente postdiplomce sa 14 pravnih fakulteta i jednog fakulteta političkih nauka iz regiona bivše Jugoslavije.

Cilj Programa je da studentima približi pravno nasleđe MKSJ, ali i da poboljša njihovo znanje o sukobima 90-ih godina, sudski utvrđenim činjenicama, te na taj način pokrene dijalog o ovim temama među studentima.

Peti ciklus se sastojao od 14 predavanja održanih u periodu od četiri meseca, tokom kojih su studenti imali priliku da o temi nasleđa i sudske prakse MKSJ prate izlaganja pravnih stručnjaka, uključujući najviše zvaničnike, sudije i osoblje Mehanizma.

Predsednica Mehanizma, sutkinja Graciela Gatti Santana, otvorila je peti ciklus Programa u novembru 2023. godine predavanjem o osnivanju i nadležnostima MKSJ. Drugo predavanje u okviru ciklusa, održao je sudija Mehanizma, nekada i sudija MKSJ, Alphons Orie, koji je govorio doprinosu MKSJ i Mehanizma razvoju međunarodnog prava.

Predavanje je takođe održao i sekretar Mehanizma, gospodin Abubacarr Tambadou. Njegovo predavanje odnosilo se na ulogu i funkcije Mehanizma.

Tokom četvrtog cilkusa Programa, predavanja su održali i sledeći zaposlenici Mehanizma:

  • Laurel Baig, viša pravna zastupnica za žalbe u Tužilaštvu, održala je predavanje o radu i nadležnostima Tužilaštva;
  • Emiliya Viktorova, pravna službenica u Odseku za pravnu pomoć Veća, govorila je studentima o ulozi sudija pred MKSJ i Mehanizmom;
  • Christopher Lentz, pravni službenik u Uredu predsednice Mehanizma. Njegovo predavanje odnosilo se na koncept udruženog zločinačkog poduhvata u pravnoj praksi MKSJ.
  • Sarah Melikian, pravna saradnica u Tužilaštvu, govorila je o procesuiranju razaranja kulturnog nasleđa u ratu;
  • Evangelia Sarikaki, pravni službenica u Uredu predsednice Mehanizma, govorila je o zločinu genocida u pravnoj praksi ad hoc tribunala u tom pogledu;
  • Predstavnici Službe za podršku i zaštitu svedoka (SPZS) Mehanizmovog haškog ogranka govorili su o vrstama pomoći i podrške koju pružaju žrtvama i svedocima koji su doprineli suđenjima pred MKSJ i MRMKS; i
  • Nemanja Stjepanović, PMI istraživač, predstavio je studentima bazu podataka sa sudskim spisima Mehanizma, kao i načine pristupa i korišćenja arhivskog dokaznog materijala.

Predavanja u okviru petog ciklusa Programa održali su još:

  • Marie O'Leary, predsednica Udruženja branilaca koji postupaju pred međunarodnim sudovima i tribunalima, govorila je o zaštiti prava optuženih i njihovom pravu na samozastupanje;
  • Gregory Townsend, profesor prava i bivši zaposlenik MKSJ, govorio je o ulozi MKSJ u krivičnom gonjenju odgovornih za seksualno nasilje počinjeno u ratu; i 
  • Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno pravo Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koji je održao predavanje o ulozi MKSJ i Mehanizma u procesuiranju ratnih zločina pred domaćim pravosuđima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. 

Program univerzitetskih video predavanja Mehanizma deo je šireg PMI, koji finansijski podržava Evropska unija.

Cilj rada PMI je doprinos podizanju svesti građana i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu sudskih predmeta MKSJ i Mehanizma.