Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS / Mehanizam) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), sudija Hassan B. Jallow, danas je predstavio svoj šestomesečni izveštaj o radu Mehanizma i MKSR Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Tužilac je izvestio Savet bezbednosti da je MKSR sada dostigao prekretnicu nakon završetka žalbenog pretresa u predmetu Tužilac protiv Nyiramasuhukoa i drugih. To je poslednja žalba i poslednji predmet pred MKSR i usmeni pretres koji je održan u aprilu 2015. značajan je zbog toga što se njime zatvara jedno veoma važno poglavlje u životu tog Međunarodnog suda i mandata Tužilaštva MKSR. Zahvalio je članicama Saveta bezbednosti, državama članicama, generalnom sekretaru i Sekretarijatu Ujedinjenih nacija na snažnoj podršci koju su pružali MKSR tokom godina, koja je omogućila MKSR da ispuni zahtev Saveta bezbednosti da svi predmeti pred MKSR budu okončani do kraja 2015. godine.

Tužilac je naglasio da države članice moraju sarađivati s Mehanizmom u lociranju i hapšenju devetorice optuženih koji su i dalje u bekstvu, od kojih je za njih trojicu predviđeno da im se sudi pred Mehanizmom, dok su preostali predmeti prosleđeni Ruandi. “U potpunosti smo posvećeni aktivnostima ka njihovom hapšenju i suđenju pred Mehanizmom” naglasio je tužilac.

Tužilac je izvestio Savet bezbednosti da je Tužilaštvo Mehanizma u ograncima u Aruši i Hagu sada u potpunosti operativno.

U vezi sa Tužilaštvom u ogranku u Aruši, tužilac je izvestio da je presuda po žalbi u predmetu Ngirabatware, jedinoj žalbi pred ogrankom u Aruši, izrečena 18. decembra 2014. godine, pri čemu je Žalbeno veće potvrdilo osude za genocid. Tužilaštvo Mehanizma u ogranku u Aruši nastavlja s pripremama za hapšenje trojice optuženih koji su u bekstvu kojima treba da se sudi pred Mehanizmom, Feliciena Kabuge, Protaisa Mpiranye i Augustina Bizimane, i njihova suđenja. Tužilaštvo Mehanizma u ogranku u Aruši takođe nastavlja praćenje četiri predmeta prosleđena Ruandi i Francuskoj.

Tužilaštvo u ogranku u Hagu se takođe priprema za buduće žalbene postupke, tužilac je rekao. Tužilaštvo MMKS nastavlja i rad na velikom broju zahteva za pomoć koji dolaze iz nacionalnih pravosudnih sistema, ponajpre iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

“Nastavićemo praksu aktivne saradnje s državama nastalim na području bivše Jugoslavije kako bismo učvrstili blisku saradnju koja je do sada dala dobre rezultate hapšenjima i krivičnim gonjenjem osoba odgovornih za ratne zločine počinjene na teritoriji tih država,” rekao je tužilac.