Obraćanje tužioca Jallowa Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Tužilaštvo
Arusha, The Hague
Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove, sudija Hassan B. Jallow
Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove, sudija Hassan B. Jallow

Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), Hassan B. Jallow, danas je izvestio članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o aktivnostima Tužilaštava Mehanizma i MKSR tokom proteklih šest meseci.

Tužilac Jallow je napomenuo da svoj izveštaj podnosi neposredno nakon obeležavanja dvadesete godišnjice osnivanja MKSR, koji je Savet bezbednosti osnovao 8. novembra 1994, nakon što je u Ruandi počinjen genocid u kojem je više od 800.000 ljudi ubijeno u periodu od stotinu dana. Tužilac Jallow je takođe napomenuo da su u sklopu niza skupova kojima je obeležena dvadeseta godišnjica MKSR, Tužilaštvo i MKSR organizovali kolokvijum međunarodnih tužilaca pod nazivom Krivično gonjenje za međunarodne zločine na nacionalnom nivou: izazovi i očekivanja, na kojem su učestvovali tužioci međunarodnih i hibridnih sudova, nacionalni tužioci iz preko dvadeset zemalja, kao i predstavnici regionalnih sudova, akademskih institucija i organizacija civilnog društva. Tužilac  Jallow je izjavio da “tema ovog kolokvijuma odražava prelazak s principa primata na princip komplementarnosti i da je pružila međunarodnim tužiocima priliku da sa nacionalnim tužiocima podele naučene lekcije i dobru praksu iz protekle dve decenije, kao i da stvore forum za konsultacije među tužiocima koji se bave genocidom, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima na nacionalnom nivou”.

Tužilac je izvestio Savet da je veliki deo preostalog posla Tužilaštva MKSR završen tokom proteklih šest meseci. Takođe je obavestio Savet da je pred MKSR samo još predmet Butare, sa šest optuženih, u žalbenom postupku, i da je rasprava po žalbi zakazana za prvo tromesečje 2015. godine.

U vezi s aktivnostima Tužilaštva Mehanizma, tužilac Jallow je obavestio Savet da Tužilaštvo nastavlja preuzimanje funkcija od tužilaštava MSKR i MKSJ, u skladu sa Statutom Mehanizma, i da su sva radna mesta u ograncima u Aruši i Hagu sada popunjena. On je posebno istakao napore ogranka u Aruši na lociranju optuženih koji su u bekstvu, kao i završetak žalbenog postupka u predmetu Ngirabatware krajem ove godine.

Tužilac Jallow je takođe izvestio o svojoj poseti Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u septembru ove godine, i potpisivanju memoranduma o razumevanju s tužilaštvima sve tri države, kojima je uspostavljen okvir za nastavak uzajamne saradnje tih tužilaštava i Tužilaštva Mehanizma. Tužilac je, između ostalog, naglasio značajno povećanje broja zahteva za pomoć upućenih ogranku u Hagu u toku poslednjih šest meseci, kao i zapošljavanje osoblja za ad hoc žalbene timove sledeće godine za postupke protiv Vojislava Šešelja, Radovana Karadžića i eventualno Gorana Hadžića.