Objavljen Zbornik eseja Mehanizma 2021

Mehanizam
Haag
Publication Mechanism’s 2021 Essay Volume launched

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) objavio je danas publikaciju pod nazivom Zbornik eseja Mehanizma 2021. Publikacija se sastoji od odabranih eseja studenata prava koji su se nadmetali u takmičenju za najbolje eseje u okviru drugog ciklusa Mehanizmovog Regionalnog programa univerzitetskih predavanja (Program), pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)“.

Radovi objavljeni u Zborniku eseja Mehanizma 2021 inspirisani su serijom predavanja Mehanizmovog Regionalnog programa univerzitetskih predavanja i istražuju različite aspekte naslijeđa MKSJ-a.

Promocija Zbornika održana je danas u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (u zgradi Pravnog fakulteta u Sarajevu), a pratilo ju je više od 50 studenata i profesora iz regiona bivše Jugoslavije. Dio njih promociji je prisustvovao na sarajevskom Pravnom fakultetu, a ostali su se priključili online.

Prisutne je pozdravila dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesorica Zinka Grbo, a potom i šef Odjela diplomatskih poslova ambasade Švajcarske u BiH. Oni su na početku današnjeg događaja pozdravili studente i profesore sa pravnih fakulteta koji učestvuju u Mehanizmovom Regionalnom programu univerzitetskih predavanja.

Koordinatorka PMI-a Rada Pejić-Sremac čestitala je autorkama i autorima objavljenih eseja, naglašavajući zadovoljstvo činjenicom da mladi iz regiona bivše Jugoslavije posvećeno raspravljaju o naslijeđu MKSJ-a. Ona je zatim govorila o obrazovnom radu i drugim dostignućima PMI-a, kao i o njegovom značaju za očuvanje naslijeđa MKSJ-a.

Koordinatorka PMI-a za rad sa mladima Anisa Sućeska istakla je važnost Regionalnog programa univerzitetskih predavanja u omogućavanju studentima iz regiona da se povežu jedni sa drugima i uče zajedno.

Nakon uvodnih obraćanja, sedmoro studenata čiji su eseji objavljeni obratilo se studentima i profesorima, ali i prisutnim medijima.

Inače, studenti čiji su radovi objavljeni u Zborniku eseja Mehanizma 2021 proveli su u proljeće 2022. mjesec dana u Hagu kao stažisti u Mehanizmu.

U Zborniku eseja Mehanizma 2021 objavljeni su radovi sljedećih studenata (abecednim redom):

  • Enida Dučić (Univerzitet u Sarajevu);
  • Kaltrina Kodraliu (Univerzitet u Prištini);
  • Antonio Nestoroski (Univerzitet u Skoplju);
  • Bakir Tirić (Univerzitet u Sarajevu);
  • Mirsad Ugarak (Univerzitet u Sarajevu); i
  • Mia Vuković (Sveučilište u Zagrebu).

Zbornik eseja Mehanizma 2021 biće distribuiran pravnim fakultetima širom regiona bivše Jugoslavije, dok je elektronska verzija na engleskom jeziku dostupna na ovom linku.

Regionalni program univerzitetskih predavanja osmišljen je i realizovan kao dio PMI-a. Program okuplja studente postdiplomce sa 12 pravnih fakulteta i jednog fakulteta političkih nauka iz celog regiona bivše Jugoslavije. Sa ciljem da pokrene dijalog o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi MKSJ-a i principima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava.

Do danas, u Programu je učestvovalo više od 400 postdiplomaca sa sljedećih univerziteta: Univerzitet Union u Beogradu, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Podgorici, Univerzitet u Prištini, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Sveučilište u Splitu, Sveučilište/Univerzitet u Vitezu, Sveučilište u Zagrebu i Univerzitet u Zenici

Četvrti ciklus Programa počeo je u oktobru ove godine, uvodnim predavanjem predsjednice Mehanizma – sutkinje Graciele Gatti Santane – i nastavljen je predavanjima koja će se jednom sedmično održavati do sredine marta 2023.

PMI program pokrenut je u januaru 2019. sa ciljem da doprinese podizanju svijesti i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI podržava Evropska unija.

Regionalni program univerzitetskih predavanja, koji uključuje takmičenje u pisanju eseja i program stažiranja studenata u Hagu do kraja jula ove godine podržavalo je Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.