Niz sastanaka PMI-ja sa predstavnicima nacionalnih udruženja nastavnika istorije Zapadnog Balkana

Mehanizam
Haag
Niz sastanaka PMI-ja sa predstavnicima nacionalnih udruženja nastavnika istorije Zapadnog Balkana

Predstavnice Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) – koordinatorka za mlade Anisa Sućeska i saradnica za odnose sa javnošću Sara Vukićević – odžale su niz sastanaka sa predstavnicima Evropskog udruženja nastavnika i profesora istorije (EUROCLIO) i nacionalnih udruženja nastavnika istorije iz regiona Zapadnog Balkana.

Sastanci su održani u Ohridu, u Severnoj Makediniji, tokom četvorodnevne Letnje škole pod nazivom Tranziciona pravda kroz zajednički obrazovni pristup koju je organizovalao Udruženje nastavnika istorije Makedonije (ANIM), u saradnji sa Fondom za Zapadni Balkan (WBF) i EUROCLIO-m. Letnja škola okupila je više od 100 nastavnika istorije i kreatora obrazovnih programa iz država Zapadnog Balkana.

Cilj sastanaka bilo je razvijanje zajedničkih strateških planova o nastavku aktivnosti sa nastavnicima istorije i kreatorima obrazovnih programa iz regiona bivše Jugoslavije i celog Zapadnog Balkana. Učesnici su se saglasili da aktivnosti u narednom periodu treba da budu usmerene na edukaciju nastavnika istorije o tome kako bi korišćenje arhiva MKSJ-a i Mehanizma moglo biti prošireno i intenzivirano u okvirima regionalne saradnje.

Tokom sastanaka, predstavnici nacionalnih udruženja nastavnika istorije predstavili su rad na razvoju publikacije „Vodič za korišćenjem arhiva MKSJ-a i Mehanizma za nastavnike istorije“, na kojem se trenutno radi u saradnji sa PMI-em. Vodič će biti objavljen u dva toma i obuhvataće uvod u rad i nasleđe MKSJ-a i Mehanizma, kratki opis sadržaja tih arhiva, kao i praktičan pregled najboljih mogućnosti za korišćenje arhivske građe u učionicama. Vodič će biti objavljen do kraja ove godine.

Cilj PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i lokalnih zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih godina, na osnovu sudskih predmeta MKSJ-a i Mehanizma.