MMKS i MKSJ ugostili rekordan broj posetilaca tokom Dana otvorenih vrata haških međunarodnih institucija

Mehanizam
Haag
Javna prezentacija u sudnici Mehanizma, ogranak u Hagu
Javna prezentacija u sudnici Mehanizma, ogranak u Hagu

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) juče su ugostili više od 870 posetilaca u sklopu devetog godišnjeg Haškog međunarodnog dana otvorenih vrata koji organizuje Opština Hag.

Sudija Carmel Agius, po prvi put u svojstvu predsednika MKSJ, otvorio je ovu manifestaciju osvrnuvši se na značajna dostignuća Međunarodnog suda tokom protekle dvadeset tri godine, kako u ispunjenju svog mandata, tako i u postavljanju presedana za međunarodne krivične sudove. Takođe je istakao jedinstveni trenutak u kojem MKSJ obeležava ovogodišnji  dan otvorenih vrata međunarodnih institucija:

“U ovoj poslednjoj fazi mandata Međunarodnog suda, uz završavanje preostalog pravosudnog rada, istovremeno se osvrćemo na prošla dostignuća Suda, kako bismo obezbedili arhiviranje i očuvanje njegovih najvažnijih spisa, i okrećemo budućnosti, kako bismo ostvarili angažman s vladama, predstavnicima civilnog društva i institucionalnim partnerima ovde, na području bivše Jugoslavije i šire”.

Sudija Burton Hall je posetiocima poželeo dobrodošlicu u ime MMKS, i objasnio ključnu ulogu te institucije u izvršavanju preostalih pravosudnih funkcija kako MKSJ, tako i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu.

Posetioci su imali jedinstvenu priliku da zavire iza kulisa međunarodnog krivičnog pravosuđa i saznaju više o svakodnevnom radu ove dve institucije, kao i da obiđu sudnice, razgovaraju sa sudijama i osobljem na visokim funkcija, prisustvuju projekcijama dokumentarnih filmova i pogledaju izložbe.

Ova manifestacija je istakla doprinos koji su MKSJ i MMKS ostvarili na polju međunarodnog krivičnog pravosuđa. Sudije Alphons Orie i Bakone Justice Moloto pružili su uvid u ulogu međunarodnih sudija, dok su zaposleni na visokim funkcijama objasnili mandate i istorijat MKSJ i MMKS, govorili o radu različitih organa ove dve institucija i diskutovali o konkretnim dostignućima, poput krivičnog gonjenja za zločine seksualnog nasilja počinjene u ratu. Tokom celog dana posetioci su prisustvovali projekcijama dva najnovija dokumentarna filma u produkciji Outreach programa MKSJ i razgledali predmete pohranjene u arhivama MKSJ.

Kako se MKSJ približava okončanju svog mandata, a MMKS nastavlja intenziviranje svojih pravosudnih aktivnosti, obe ove institucije pozdravljaju prilike poput Dana otvorenih vrata haških međunarodnih institucija kako bi podigle svest šire javnosti o svom radu i ostvarile angažman sa širom zajednicom.