MIP održao prezentaciju na seminaru “Potraga za pravdom od Nuremberga do Haaga”

Sekretarijat
The Hague
MIP presentation for teachers "Seeking Justice from Nuremburg to The Hague"

Predstavnica Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održala je 6. novembra 2023. prezentaciju za nastavnike istorije iz cele Evrope, u okviru seminara pod nazivom “Potraga za pravdom od Nuremberga do Haaga”. Seminar je organizovan u saradnji sa Evropskim udruženjem nastavnika i profesora istorije (EUROCLIO) i Međunarodnim udruženjem za interkulturno obrazovanje, a održan je u prostorijama sekretarijata EUROCLIO u Haagu

Cilj seminara je bio da se prisutnim nastavnicima istorije pruži sveobuhvatan pogled na rad i nasleđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), kao i da se pokaže kako se arhive ovih institucija mogu koristiti prilikom pripreme nastavnog materijala o sukobima 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji.

Tokom seminara, koordinatorka PMI za rad sa mladima Anisa Sućeska govorila je o dostignućima MKSJ i Mehanizma i mogućnostima za uključivanje njihove arhive u različite školske aktivnosti. Ona je govorila i o drugim pitanjima vezanim za međunarodnu krivičnu pravdu.

Gospođa Sućeska je predstavila video produkciju i digitalne priručnike koje je proizveo PMI, te je učesnike upoznala sa različitim materijalima iz arhive, uključujući iskaze svedoka, audio i video dokaze, transkripte i istorijske zapise. Ona je objasnila kako se ti resursi mogu koristiti za kreiranje obrazovnih materijala, kao što je opisano u Priručniku PMI za edukatore istorije/historije/povijesti o korištenju arhive MKSJ i Mehanizma u nastavi istorije o sukobima 1990-ih, koji je predstavljen nastavnicima tokom seminara.

Edukatori koji su učestvovali na seminaru bili su dodatno ohrabreni da podele svoje ideje i iskustva u podučavanju učenika o međunarodnom krivičnom pravu. Diskusije su se odnosile na pitanja najboljeg pristupa u obrazovanju mladih o temama poput definisanja pravde i nepravde, Nuremberških procesa i kasnijeg razvoja MKSJ, Mehanizma i Međunarodnog krivičnog suda.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na osnovu predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI finansijski podržava Evropska unija.