MIP održao predavanje u Beogradu o zločinima počinjenim na Kosovu

Mehanizam
Beograd
MIP održao predavanje u Beogradu o zločinima počinjenim na Kosovu

Predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 5. decembra 2023. u Beogradu predavanje za grupu od 20 mladih, uključujući student, političare i aktiviste nevladinih organizacija. Tema predavanja bile su sudski utvrđene činjenice u vezi sa zločinima počinjenim na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine. Predavanje je održano u okviru Akademije „Kosovski čvor“, koju organizuje Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije.

Tokom predavanja, istraživač PMI Nemanja Stjepanović predstavio je pregled predmeta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) koji se odnose na zločine počinjene na Kosovu od strane MUP Srbije i Vojske Jugoslavije, kao i na one koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova.

Stjepanović je govorio i o važnosti sudski utvrđenih činjenica MKSJ-a u navedenim predmetima, kao i o značaju arhivske građe u nadležnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), koju čine iskazi svedoka, audio i video zapisi, dokumenti i drugi dokazni materijali uvršteni u spis tokom relavantnih suđenja pred MKSJ.

Polaznici su takođe imali priliku da pogledaju video priče u produkciji PMI, bazirane na arhivskom materijalu Mehanizma.

Današnje predavanje deo je nastojanja PMI-a da podrži projekte i aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ i Mehanizmom. PMI finansijski podržava Evropska Unija.