MIP održao predavanje o zločinima počinjenim na Kosovu

Mehanizam
Haag
MIP održao predavanje o zločinima počinjenim na Kosovu

Predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 9. avgusta 2022. u Prizrenu predavanje za grupu od 20 mladih o sudski utvrđenim činjenicama u vezi sa zločinima počinjenim na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine. Predavanje je održano u okviru Letnje škole tranzicione pravde koju organizuje Fond za humanitarno pravo Kosova.

Polaznici Letnje škole bili su studenti prava, sociologije i novinarstva, kao i aktivisti civilnog sektora i mladi stručnjaci različitih nacionalnosti iz više kosovskih opština.

Tokom predavanja, istraživač PMI-a Nemanja Stjepanović predstavio je pregled predmeta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) koji se odnose na zločine počinjene na Kosovu od strane MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije, kao i na one koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova.

Stjepanović je govorio i o važnosti sudski utvrđenih činjenica MKSJ-a u navedenim predmetima, kao i o značaju arhivske građe koju čine iskazi svedoka, audio i video zapisi, dokumenti i drugi dokazni materijali uvršteni u spis tokom relavantnih suđenja pred MKSJ-om.

Polaznici su takođe imali priliku da pogledaju video priče u produkciji PMI-ja, bazirane na arhivskom materijalu Mehanizma.

Današnje predavanje deo je nastojanja PMI-a da podrži projekte i aktivnosti organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu.

Cilj rada PMI-a je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI podržava Evropska Unija.