Mehanizam za Međunarodne krivične sudove (MMKS) počinje s radom u Hagu

Mehanizam
Haag
IRMCT logo

Početak rada haškog ogranka Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) biće obeležen ceremonijom koja će se održati 1. jula 2013. u 11:00 časova u sedištu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Hagu.

Na ceremoniji će govoriti podsekretar Ujedinjenih nacija za pravne poslove Patricia O’Brien. Visoki zvaničnici MKSJ i MMKS, među kojima su predsednik MKSJ i MMKS Theodor Meron, sekretar MKSJ i MMKS John Hocking, tužilac MKSJ Serge Brammertz, i tužilac MMKS Hassan Bubacar Jallow, govoriće prisutnima o značaju ovog događaja. Ministar pravde i bezbednosti Kraljevina Holandije, g. Ivo Opstelten, i gradonačelnik Haga, g. Jozias van Aartsen, takođe će se obratiti prisutnima.

Osnovan od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, MMKS ima mandat da izvršava više ključnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (ICTR) nakon okončanja njihovih mandata. Ogranak MMKS u Arushi, koji obavlja funkcije nasleđene od MKSR i smešten je u Arushi, Tanzanija, počeo je s radom 1. jula 2012.

Program (na engleskom)

Ovaj događaj možete pratiti uživo na vebsajtu Međunarodnog suda.

Ograničen broj novinara će moći da izveštava o ovom događaju iz aule Međunarodnog suda. Elektronski mediji će moći da preuzmu signal preko priključaka za prenos ispred zgrade Međunarodnog suda.

Novinari i RTV komentatori koji žele da izveštavaju o ovom događaju treba da pošalju e-mail na adresu press@icty.org do četvrtka, 27. juna u 17:00 časova. E-mail treba da sadrži naziv medijske kuće, kao i ime i prezime, broj pasoša i informacije za kontakt.

Pogledajte vebsajt MMKS:

 English ï Français ï bosanski, hrvatski ili srpski ï Kinyarwanda