Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) počinje s radom u Hagu

Mehanizam
Haag
Judge Theodor Meron, President of the MICT and ICTY
Judge Theodor Meron, President of the MICT and ICTY

Početak rada haškog ogranka Mehanizma za međunarodne krivične sudove (dalje u tekstu: MMKS ili Mehanizam) obeležen je ceremonijom koja je danas održana u Hagu, na kojoj se okupilo više od 200 međunarodnih zvaničnika, predstavnika vlada iz bivše Jugoslavije, sudija, osoblja MKSJ i MMKS, visokih zvaničnika MKSR i medija.

Osnivanje Mehanizma predstavlja značajan deo strategija okončanja rada MKSJ i MKSR. Mehanizam ima zadatak da nastavi obavljanje ključnih funkcija oba ova međunarodna suda i da očuva njihovo nasleđe.

Ceremoniju je otvorio sudija Theodor Meron, predsednik MMKS i predsednik MKSJ, a na njoj je govorila gđa Patricia O’Brien, podsekretar za pravne poslove Ujedinjenih nacija. Gospodin Ivo Opstelten, ministar bezbednosti i pravde Kraljevine Holandije, g. Jozias van Aartsen, gradonačelnik Haga, g. Serge Brammertz, tužilac MKSJ, g. Hassan Bubacar Jallow, tužilac MMKS i MKSR i g. John Hocking, sekretar MMKS i MKSJ, takođe su se obratili prisutnima.

Obraćajući se prisutnima, predsednik Meron je izjavio da “su ova dva međunarodna suda pokazala da zajednička posvećenost pozivanju na odgovornost može i hoće pobediti nekažnjivost, da gnusni zločini mogu biti kažnjeni, ko god da su njihovi arhitekti, i da principijelna pravda, pravična i nepristrasna pravda, predstavlja jedini način da se vladavina prava sprovede u delo”.

Na ovim čvrstim temeljima se Mehanizam sada može uzdići i zauzeti svoje mesto među međunarodnim institucijama ovde u međunarodnom gradu mira i pravde,” dodao je predsednik Meron.

Funkcije haškog ogranka Mehanizma će uključivati: održavanje zaštitnih mera koje je žrtvama i svedocima odobrio MKSJ, rešavanje po eventualnim žalbama na presude ili kazne koje je izrekao MKSJ koje potpadaju pod nadležnost Mehanizma, kao i rešavanje po zahtevima za preispitivanje presuda, u skladu s mandatom koji mu je dodelio Savet bezbednosti. Mehanizam će nastaviti da obavlja ključnu ulogu Međunarodnog suda u pomaganju nacionalnim pravosudnim sistemima tako što će im odobaravati pristup dokazima, pružati pomoć u traganju za optuženima koji su u bekstvu u predmetima koji su prosleđeni nacionalnim vlastima i pratiti predmete prosleđene nacionalnim pravosuđima kako bi se obezbedilo pravično i nepristrasno presuđivanje. Odgovornost za očuvanje i vođenje arhiva MKSJ će takođe biti jedna od ključnih funkcija Mehanizma dok se MKSJ, koji će raditi zajedno s Mehanizmom, približava okončanju svog mandata.

Ogranak MMKS u Arushi, koji je preuzeo funkcije proistekle iz MKSR, započeo je s radom 1. jula 2012.