Mehanizam ugostio delegaciju iz Južnoafričke Republike

Mehanizam
Haag
Predsednik i sekretar MMKS s južnoafričkom delegacijom u ogranku Mehanizma u Hagu
Predsednik i sekretar MMKS s južnoafričkom delegacijom u ogranku Mehanizma u Hagu

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) je u sredu, 29. marta 2017, u ogranku Mehanizma u Hagu, bio domaćin visokoj delegaciji iz Južnoafričke Republike, u kojoj su bili poslanici parlamenta i predstavnici organizacija koje se bave pitanjima pravde. Ova poseta je bila deo šireg programa koji je organizovala Fondacija Friedrich Naumann kako bi se diskutovalo o ulozi i izazovima Međunarodnog krivičnog suda.

Predsednik Mehanizma, sudija Theodor Meron, i sekretar, g. Olufemi Elias, poželeli su delegaciji srdačnu dobrodošlicu i posetioce upoznali s radom i mandatom Mehanizma. Predsednik i sekretar su s članovima delegacije razgovarali o ulozi ad hoc međunarodnih sudova u sklopu međunarodnog sistema pravosuđa, važnosti unapređenja i jačanja poštovanja vladavine prava i važnosti izgradnje kapaciteta nacionalnih i međunarodnih institucija u tom kontekstu.

Članovi delegacije su okončali svoju posetu neformalnim sastankom s osobljem Mehanizma iz Južnoafričke Republike.