Mehanizam pozdravlja postavljenje novog sudije na spisak sudija u pripravnosti

Mehanizam
Arusha, Haag
Sudija Lydia N. Mugambe Ssali

Mehanizam s velikim zadovoljstvom objavljuje da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija, g. António Guterres, postavio sudiju Lydiu N. Mugambe Ssali iz Ugande na spisak sudija u pripravnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam).

Sudija Mugambe je dugi niz godina obavljala dužnosti u pravosuđu Ugande, uključujući i dužnost sudije Apelacionog suda/Ustavnog suda Ugande i sudije Višeg suda Ugande. Prije toga je bila na raznim funkcijama, među kojima na funkciji sudskog službenika u ugandskom pravosuđu, a poslije toga na  Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu, gdje je radila u Službi sudskih vijeća za pravnu podršku, a potom u Odjeljenju Tužilaštva za žalbe i pravne poslove. Tokom proteklih godina, sudija Mugambe je primila više nagrada za svoj značajan doprinos na poljima ljudskih prava i pravde zasnovane na polu.

Sudija Mugambe diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Makerere u Ugandi, gdje je stekla zvanje diplomiranog pravnika. Ima dvije magistarske diplome s titulom Magistra prava, s Univerziteta u Pretoriji u Južnoj Africi i s Univerziteta u Lundu u Švedskoj, a trenutno radi na doktoratu na Univerzitetu Oxford u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Sudija Mugambe postavljena je na spisak sudija Mehanizma u pripravnosti nakon smrti sudije Elizabeth Ibanda-Nahamye 5. januara 2023., i obavljaće tu funkciju do isteka mandata sudije Ibanda‑Nahamye.

U skladu sa Statutom, Mehanizam ima spisak od 25 nezavisnih sudija koje rade u oba ogranka Mehanizma.