Mehanizam pokrenuo novu verziju Baze podataka sudske prakse

Mehanizam
Arusha, Haag
CLD

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS) danas je pokrenuo novu verziju  svoje Baze podataka sudske prakse kako bi dodatno promovisao i omogućio pristup sudskoj praksi Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR), Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i MMKS.

Baza podataka sudske prakse je pretraživač koji omogućava pristup sudskoj praksi Žalbenog veća MKSR, MKSJ i MMKS koja je postavila mnoge presedane. Baza podataka sudske prakse sadrži izvode iz ključnih žalbenih presuda i odluka koji su izabrani kako bi se olakšalo pravno istraživanje. Baza takođe omogućava pristup celokupnom tekstu odgovarajućih žalbenih presuda i odluka.

Nova Baza podataka sudske prakse sadrži proširenu kolekciju koja uključuje više od 2.300 odrednica i pokriva svu relevantnu sudsku praksu od osnivanja svakog od ova dva međunarodna suda do 31. decembra 2016. Osim toga, nakon što je interfejs osavremenjen, nova Baza podataka sudske prakse sadrži inovativne opcije za pretragu i pristup koje su razvijene kako bi se na najbolji način odgovorilo na potrebe istraživača i pravnih stručnjaka. Novi kriterijumi za pretragu korisnicima omogućavaju da prilagode pretragu na način koji njima najviše odgovara na osnovu ključnih reči, naziva predmeta, vremenskih perioda, relevantnih pravila i drugih kriterijuma.

Osmišljena kao alatka koja će se stalno razvijati, kolekcija izvoda iz sudske prakse sadržana u Bazi podataka sudske prakse redovno se ažurira. Korisnici se pozivaju da dostave povratne informacije tako što će popuniti formular dostupan na početnoj stranici Baze podataka sudske prakse.