Mehanizam otvorio online izložbu o deci u oružanim sukobima

Mehanizam
Arusha, Haag
Izbeglice, crkva Sainte Famille, Kigali, Ruanda. Autor fotografije svedokinja Corinne Dufka
Izbeglice, crkva Sainte Famille, Kigali, Ruanda. Autor fotografije svedokinja Corinne Dufka

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) danas je otvorio online izložbu koja pruža uvid u stradanje dece tokom genocida u Ruandi 1994. godine i sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90-ih godina XX veka.

‘Deca u oružanim sukobima – dokazi iz arhiva međunarodnih krivičnih sudova’ pokazuje kako su deca, za vreme sukobâ u Ruandi i na Balkanu, namerno birana za metu mučenja, seksualnog nasilja, progona, prisilnog premeštanja, ubistva i istrebljenja. Izložba sadrži izbor svedočenja svedoka, fotografija i audio-vizuelnih materijala koji su uvršteni u dokaze u predmetima pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR) i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).   

U vreme kada je četvrtina dece na svetu pogođena sukobima, ova izložba služi kao podsetnik na posledice koje oružani sukobi mogu imati na najmlađe članove jedne zajednice, kao i na značaj međunarodnih sudova i tribunala u pozivanju na odgovornost za zločine počinjene nad civilima. 

Komentarišući otvaranje ove izložbe, predsednik Mehanizma, sudija Theodor Meron, izjavio je: “Dok su deca i drugi civili i dalje na meti sistematskog nasilja u sukobima širom sveta, podsećamo se na važnost toga da se obezbedi poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, koje pruža zaštitu onima koji ne učestvuju u sukobu, uključujući decu. Međunarodni sudovi i međunarodni krivični sudovi su imali presudnu ulogu u potvrđivanju opsega i dometa međunarodnog humanitarnog prava i stavljanja do znanja da kršenja tog prava neće proći nekažnjeno.

Izložba ‘Deca u oružanim sukobima – dokazi iz arhiva međunarodnih krivičnih sudova’ dostupna je na engleskom, francuskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom i kinyarwanda jeziku. Svi materijali prikazani u izložbi potiču iz arhiva MKSR i MKSJ koji je u nadležnosti Mehanizma.