Mehanizam održao diplomatski brifing u Haagu

Mehanizam
Haag
S lijeva na desno: tužilac Serge Brammertz, predsjednik Theodor Meron i sekretar Olufemi Elias
S lijeva na desno: tužilac Serge Brammertz, predsjednik Theodor Meron i sekretar Olufemi Elias

Čelni ljudi Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS) danas su održali brifing za članove diplomatskog kora akreditovanog u Kraljevini Nizozemskoj.

Tokom brifinga kojem je prisustvovalo preko 100 ambasadora i diplomata, predsjednik Theodor Meron, tužilac Serge Brammertz i sekretar Olufemi Elias iznijeli su pregled aktivnosti Mehanizma, uključujući napore uložene kako bi se pravosudni rad proistekao iz predmeta Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) proveo na efikasan i ekspeditivan način. Čelni ljudi Mehanizma su takođe zahvalili predstavnicima državama članica na podršci koju pružaju Mehanizmu od njegovog osnivanja i ukazali na nekoliko oblasti u kojima je potrebna dodatna podrška kako bi Mehanizam uspješno ispunio svoj mandat.

U svom obraćanju, predsjednik Meron je istakao neke od inovativnih odlika Mehanizma, uključujući mjere koje je Mehanizam poduzeo s ciljem postizanja maksimalne pravosudne efikasnosti. U tom pogledu, predsjednik Meron je izjavio da “izričito pozivajući [Mehanizam] da bude mali, privremen i efikasan, Savjet bezbjednosti nam je omogućio da izgradimo instituciju koja slijedi model različit od drugih – model koji nam omogućava da težimo ka većoj efikasnosti, smanjenju troškova i štedljivosti”. Predsjednik Meron je takođe naglasio važnost pružanja podrške nacionalnim vlastima u borbi protiv nekažnjivosti i istakao da se približno 45 posto odluka i naloga koje je Mehanizam izdao u prošloj godini odnosi na zahtjeve za pomoć upućene od strane nacionalnih vlasti i druge zahtjeve kojima se traži pristup povjerljivim dokazima i informacijama.  

Tužilac Brammertz je govorio o ključnim aktivnostima Tužilaštva, uključujući ekspeditivno rješavanje jednog prvostepenog i dva žalbena postupka u Haagu, reformu i jačanje napora usmjerenih na lociranje i hapšenje preostalih osam optuženih pred MKSR-om koji su u bjekstvu i pružanje pomoći nacionalnim jurisdikcijama koje se bave krivičnim gonjenjem međunarodnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi.  

Sekretar Elias je iznio pregled prioriteta Sekretarijata u predstojećim mjesecima, uključujući mjere kojima se obezbjeđuje da je Mehanizam spreman za suđenja, jačanje njegove administrativne strukture, i unapređenje očuvanja i pristupa arhivima MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma. Sekretar Elias se takođe osvrnuo na pitanje osoba koje je MKSR pustio na slobodu ili oslobodio optužbi a o kojima i dalje brine Mehanizam, konstatujući da “[i]ako je vlada Tanzanije bila izuzetno darežljiva i dozvolila ovim pojedincima da privremeno ostanu na njenoj teritoriji do njihovog prebacivanja na konačna odredišta, jasno je da ovo pitanje predstavlja značajan humanitarni izazov i zahtijeva sveobuhvatno rješenje”, te pozvao države članice u regionu i šire da pomognu Mehanizmu u tom nastojanju.