Mehanizam održao brifing za članove diplomatskog kora u Hagu

Mehanizam
Haag
Čelnici Mehanizma
Čelnici Mehanizma

Čelni ljudi Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) danas su održali brifing kome je prisustvovalo otprilike 100 članova diplomatskog kora iz Haga i Brisela. Predsednik Theodor Meron, tužilac Serge Brammertz i sekretar John Hocking predstavili su osnovne funkcije Mehanizma i izvestili predstavnike diplomatskog kora o nedavnim aktivnostima.

Čelni ljudi sva tri organa su istakli činjenicu da se Mehanizam trenutno nalazi u periodu intenzivne pravosudne aktivnosti i da u svojoj nadležnosti ima nekoliko predmeta koji su proistekli iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), uključujući i jedan koji je trenutno u pretpretresnoj fazi postupka (Stanišić i Simatović) i dva predmeta koji su nakon prvostepenih presuda MKSJ sada u žalbenom postupku (predmeti Karadžić i Šešelj). Čelni ljudi Mehanizma su takođe govorili o njegovim budućim aktivnostima, pogotovo u svetlu predstojećeg zatvaranja MKSJ, i izrazili zahvalnost državama članicama na kontinuiranoj podršci koju pružaju.

Predsednik Meron je prvo poželeo dobrodošlicu predstavnicima diplomatskog kora i naglasio važnost saradnje država i podrške koju pružaju Mehanizmu. Govoreći o institucionalnom karakteru Mehanizma, predsednik Meron je istakao njegovu inovativnu prirodu, dodajući da će “Mehanizam predstavljati novi model međunarodnog suda: model koji je manji i efikasniji, a istovremeno ispunjava najviše međunarodne standarde zakonitog pravosudnog postupka”.

Tužilac Brammertz je predstavio najvažnije prioritete Tužilaštva u narednom periodu, prvenstveno ekspeditivno vođenje prvostepenih i žalbenih postupaka, lociranje preostalih optuženih u bekstvu protiv kojih je optužnice podigao Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR), pružanje podrške nacionalnim sudovima koji se bave krivičnim gonjenjem počinilaca ratnih zločina, te vođenje rada Tužilaštva na što ekonomičniji način.

Sekretar Hocking predstavio je najnovije aktivnosti i dostignuća Sekretarijata. Objašnjavajući kako je Mehanizam ostao veran viziji Saveta bezbednosti o maloj i efikasnoj instituciji, naglasio je kako "efikasnost ne podrazumeva samo uštede. Uštede su ostvarivane uporedo s ispunjenjem naših ciljeva".