Mehanizam obeležio Međunarodni dan žena 2019. manifestacijama u Arushi i Hagu

Mehanizam
Arusha, Haag
The Mechanism marks International Women’s Day 2019

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) obeležio je Međunarodni dan žena, 8. mart 2019, organizujući skupove u ograncima u Arushi i Hagu. Mehanizam se pridružio globalnoj temi ove manifestacije, “Ravnomerna zastupljenost radi napretka”, s ciljem da se proslavljaju dostignuća žena i napori da se promovišu prava žena skupovima koji imaju za cilj da se poveća svest o važnosti rodne ravnopravnosti, ravnomerne rodne zastupljenosti i rodne pravde, kao i da se bori protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje nad ženama počinjeno u sukobima.

Proslavljajući ovogodišnju globalnu temu manifestacije, ogranak Mehanizma u Arushi ugostio je više od  60 učenica i učenika srednjih škola Saint Theresa of the Child Jesus, Saint Joseph Nagarenaro Girls’ Secondary School, Peace House Secondary School i studentkinja i studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Tumaini iz Arushe, kao i predstavnike tri lokalne nevladine organizacije.

Nakon uvodnih reči pravne savetnice Mehanizma, gđe Tully Mwaipopo, u ime šefice Sekretarijata Mehanizna (ogranak u Arushi), gđe Sere Attike, usledile su prezentacije koje su održali gđa Thembile Segoete, zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti na Mehanizmu i vršilac dužnosti službenika zaduženog za Tužilaštvo (ogranak u Arushi); gđa Ndinini Sikar, predstavnica organizacije Masaai Women Development; gđa Eliakunda Kaaya, predstavnica Africaidovog projekta Kisa; g. Reuben A. Brown, predstavnik organizacije Arusha Women Legal Aid and Human Rights; gđa Gloria Otieno u ime sindikata zaposlenih na Mehanizmu i sudija Mehanizma Vagn Joensen. Govornici su se usredsredili na istorijat Međunarodnog dana žena i njegovu svrhu, svoja lična iskustva u vezi sa borbom za ravnopravnost, kao i na ulogu Mehanizma, kao i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u borbi za prava žena kroz njihovu sudsku praksu u vezi sa zločinima seksualnog I rodnog nasilja.

U sklopu manifestacije održane tog dana, predstavnici nevladinih organizacija takođe su izložili rukotvorine koje su izradile žene koje oni podržavaju, a posetioci su imali priliku da obiđu objekat Mehanizma u Arushi i podele svoja mišljenja dajući snimane intervjue o značaju dana kojim se proslavljaju žene.

Na skupu u Hagu, pod nazivom Napori da se okonča nekažnjivost: krivično gonjenje za zločine seksualnog i rodnog nasilja na nacionalnom i međunarodnom nivou, Mehanizam je ugostio preko 80 predstavnika diplomatskog kora, drugih međunarodnih sudova i međunarodnih krivičnih sudova, predstavnika nevladinog sektora i međunarodnih organizacija sa sedištem u Hagu. Ovaj skup su zajednički organizovali zaduženi za pitanja rodne ravnopravnosti na Mehanizmu sa organizacijom Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ), nevladinom organizacijom aktivnom na polju ostvarivanja pravde za žrtve rodnog nasilja počinjenog u sukobima.

Skup je otvorila gđa Melinda Reed, izvršna direktorka WIGJ, nakon čega je gđa Leslie Thomas predstavila film Tužioci, dokumentarac čiji je reditelj i producent. Posetiocima je prikazan isečak iz ovog dokumentarnog filma koji donosi priču o tri požrtvovana pravnika koji se bore protiv nekažnjivosti putem krivičnog gonjenja za zločine seksualnog nasilja počinjenog u sukobima. Dvoje od tih pravnika, gđa Amani Kahatwa iz Demokratske Republike Kongo i g. Jasmin Mesić  iz Bosne i Hercegovina, pridružili su se gđi Sari Bafadhel, braniocu u krivičnim predmetima koja postupa pred nacionalnim i međunarodnim sudovima, u panel-diskusiji o izazovima i uspesima krivičnog gonjenja za zločine seksualnog i rodnog nasilja. Ovu diskusiju je moderirala gđa Gabrielle McIntyre, zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti (ogranak u Hagu) i glavna pravna savetnica. Gđa Laurel Baig, viši zastupnik Tužilaštva u žalbenim postupcima, zatvorila je ovaj skup diskusijom o radu koji je Tužilaštvo Mehanizma ostvarilo putem izgradnje kapaciteta u drugim sistemima krivičnog pravosuđa.

Ove manifestacije povodom Međunarodnog dana žena održane su uz punu podršku tri čelnika Mehanizma, u skladu sa obavezama koje su preuzeli kao predvodnici u borbi za jednaka rodna prava Inicijative za borbu za jednaka rodna prava, a njihovo održavanje omogućeno je velikodušnim prilozima Sindikata zaposlenih Mehanizma, vlada Švajcarske i Kanade, te Ministarstva za inostrane poslove i pitanja Commonwealtha Ujedinjenog Kraljevstva.