Mehanizam obavestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o nesaradnji Turske

Mehanizam
Arusha, Haag
President Meron

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS), sudija Theodor Meron, u četvrtak, 9. marta 2017. obavestio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija tome da Turska nije ispunila svoje obaveze da sarađuje s Mehanizmom i da bez odlaganja postupi po sudskom nalogu koji je izdao Mehanizam.

Sudija Meron je 31. januara 2017, postupajući u svojstvu pretpretresnog sudije u postupku preispitivanja u predmetu Tužilac protiv Augustina Ngirabatwarea, naložio Turskoj da obustavi sve pravosudne postupke protiv sudije Aydina Sefa Akaya i da preduzme sve potrebne mere kako bi se obezbedilo njegovo oslobađanje iz pritvora, najkasnije do 14. februara 2017, kako bi mogao da nastavi svoje pravosudne funkcije u predmetu Ngirabatware. Ovaj nalog Turskoj je obavezujući u skladu s Rezolucijom 1966 (2010) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prema kojoj su sve države u obavezi da postupaju po nalozima koje izda Mehanizam.

U odluci izdatoj 6. marta 2017, sudija Meron je napomenuo da nije dobio nikakve informacije o tome da je od izdavanja Naloga Mehanizma 31. januara 2017. pravosudni postupak protiv sudije Akaya pred nacionalnim pravosuđem Turske obustavljen, niti da je pušten iz pritvora, kao ni da takvi postupci neposredno predstoje.

Sudija Meron je zaključio da odbijanje Turske da postupi po Nalogu od 31. januara 2017. suštinski onemogućava Žalbeno veće da razmotri meritum postupka u predmetu Ngirabatware i da ugrožava sudijsku nezavisnost Mehanizma. Sudija Meron je takođe zaključio da, u skladu s Pravilnikom o postupku I dokazima Mehanizma, ovo pitanje treba prijaviti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Sudija Akay, član Žalbenog veća koje postupa u predmetu Ngirabatware, pritvoren je u Turskoj, 21. septembra 2016. ili približno tog datuma, u vezi s navodima povodom događaja iz jula 2016. usmerenih protiv ustavnog poretka Turske. On se od tada nalazi u pritvoru. U skladu sa Statutom Mehanizma sudije Mehanizma uživaju privilegije i imunitete koji se daju diplomatskim izaslanicima prema međunarodnom pravu kada rade na poslovima za Mehanizam, čak i dok svoje funkcije obavljaju u svojoj matičnoj državi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je formalno potvrdio diplomatski imunitet sudije Akaya turskim vlastima i zahtevao njegovo momentalno puštanje na slobodu i obustavljanje svih pravosudnih postupaka protiv njega.

Augustin Ngirabatware, bivši ministar za planiranje u Vladi Ruande, osuđen je na 30 godina zatvora zbog toga što je počinio direktno i javno podsticanje na vršenje genocida i za podsticanje i pomaganje i podržavanje genocida. Ngirabatware je 8. jula 2016. podneo zahtev za preispitivanje osuđujućih presuda na osnovu novih činjenica za koje tvrdi da ga oslobađaju krivice. Nastavkom pritvora sudije Akaya, postupak u ovom predmetu i dalje je zaustavljen.