Mehanizam naložio Turskoj da oslobodi sudiju Aydina Sefa Akaya

Mehanizam
Arusha, Haag
Order

Mehanizam za međunarodne krivične sudove Ujedinjenih nacija danas je naložio Vladi Republike Turske da obustavi sve krivične postupke protiv sudije Aydina Sefa Akaya i da preduzme sve potrebne mere kako bi se obezbedilo njegovo oslobađanje iz pritvora, najkasnije do 14. februara 2017, kako bi mogao da nastavi svoje pravosudne funkcije u predmetu Tužilac protiv Augustina Ngirabatwarea. Ovaj nalog Turskoj je obavezujući u skladu s Rezolucijom 1966 (2010) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prema kojoj su sve države u obavezi da postupaju po nalozima koje izda Mehanizam.

Sudija Akay, član Žalbenog veća koje postupa u predmetu Ngirabatware, pritvoren je u Turskoj, 21. septembra 2016. Ili približno tog datuma, u vezi s navodima povodom događaja iz jula 2016. usmerenih protiv ustavnog poretka Turske. On se od tada nalazi u pritvoru. U skladu sa Statutom Mehanizma, koji je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio uz podršku Turske, koja je tada bila članica Saveta, sudije Mehanizma uživaju privilegije i imunitete koji se daju diplomatskim izaslanicima prema međunarodnom pravu kada rade na poslovima za Mehanizam, čak i dok svoje funkcije obavljaju u svojoj matičnoj državi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je formalno potvrdio diplomatski imunitet sudije Akaya turskim vlastima i zahtevao njegovo momentalno puštanje na slobodu i obustavljanje svih pravosudnih postupaka protiv njega.

Ovim nalogom, koji je izdao sudija Theodor Meron, predsednik Mehanizma i predsedavajući sudija u predmetu Ngirabatware, naglašava se da je “diplomatski imunitet kamen temeljac nezavisnog međunarodnog pravosuđa, onako kako ga vide Ujedinjene nacije”. Mehanizam je odbio predlog Tužilaštva da se sudija Akay zameni drugim sudijom u predmetu Ngirabatware, izjavivši da “reći da sudija Akay može jednostavno biti zamenjen kako bi se omogućio nastavak pravosudnog procesa – u ovoj početnoj fazi i pre nego što su drugi načini iscrpljeni – značilo bi da ne cenimo sudsku nezavisnost, ne cenimo pravdu i da ne cenimo ono što je ispravno”. U skladu s ovim Nalogom, zamena sudije Akaya kao prva, a ne poslednja mera “ imala bi zastrašujuće posledice na ostvarivanje pravde” je bi se time “omogućilo uticanje od strane nacionalnih vlasti na vođenje postupka i izvršavanje sudijskih funkcija”.

Augustin Ngirabatware, bivši ministar za planiranje u Vladi Ruande, osuđen je na 30 godina zatvora zbog toga što je počinio direktno i javno poticanje na vršenje genocida i za podsticanje i pomaganje i podržavanje genocida. Ngirabatware je 8. jula 2016. podneo zahtev za preispitivanje osuđujućih presuda na osnovu novih činjenica za koje tvrdi da ga oslobađaju krivice. Pritvaranjem sudije Akaya, postupak u ovom predmetu je zaustavljen. Ngirabatware je 10. novembra 2016. zatražio da se Vladi Republike Turske izda nalog da obustavi krivično gonjenje sudije Akaya kako bi on mogao da nastavi svoje pravosudne funkcije. Uprkos tome što joj je ukazano nekoliko prilika da iznese svoje stavove, bilo usmeno, bilo pismeno, Vlada Republike Turske nije odgovorila.

Ovim nalogom je takođe odbačen zahtev Ngirabatwarea za “privremeno puštanje na slobodu u kraćem trajanju” koje je zatražio u svetlu navodnog neprimerenog odugovlačenja u postupku preispitivanja koje je izazvano hapšenjem i pritvaranjem sudije Akaya, jer za donošenje takve odluke je potreban pun sastav Žalbenog veća.