Mehanizam i MKSJ obilježavaju 70. obljetnicu Ujedinjenih naroda

Predsednik
Haag
UN flag

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) ovog će se tjedna pridružiti Ujedinjenim narodima povodom obilježavanja 70. obljetnice stupanja na snagu Povelje Ujedinjenih naroda 24. listopada 1945. godine. Kao članovi sustava Ujedinjenih naroda, MKSJ i Mehanizam su na čelu napora Ujedinjenih naroda kojima podržavaju međunarodno pravosuđe i pozivanje na odgovornost za kršenja međunarodnog prava.

Prije predstojeće obljetnice, predsjednik MKSJ-a i Mehanizma, sudac Theodor Meron, sudjelovao je na konferenciji Kraljevskog instituta za međunarodne odnose u Londonu. Ova konferencija pod nazivom, “70 godina UN-a: međunarodno pravo i ostvarivanje ciljeva UN-a” (UN at 70: International Law and the Achievement of UN Aims), bavila se mandatom i postignućima Ujedinjenih naroda do sada. Na ovoj konferenciji su, između ostalih, sudjelovali i pravni zastupnik Ujedinjenih naroda, g. Miguel de Serpa Soares i pomoćnik generalnog tajnika Ujedinjenih naroda za pravne poslove, g. Stephen Mathias.

Govoreći o doprinosu sudova Ujedinjenih naroda ciljevima UN-a, uključujući i mirno rješavanje sukoba u skladu s načelima pravde i međunarodnog prava, predsjednik Meron je naglasio da je “MKSJ pomogao ujediniti međunarodnu zajednicu u borbi za međunarodno pravosuđe i promijenio način na koji razmišljamo o pozivanju na odgovornost”. Predsjednik Meron je napomenuo da je MKSJ, stotinama odluka o načelima međunarodnog krivičnog, humanitarnog prava i prava o ljudskim pravima, odigrao ključnu ulogu u jačanju međunarodnog prava i vladavine prava te dao značajan doprinos primjeni ciljeva Povelje UN-a. Predsjednik je dodao da će u narednim godinama Mehanizam nastaviti važan rad MKSJ-a i njegovog sestrinskog suda, Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, čime će pridonijeti “kontinuiranoj posvećenosti UN-a pravdi i principijelnom pozivanju na odgovornost”. 

Dan Ujedinjenih naroda se slavi od 1948. godine kao prilika za obilježavanje globalnih napora i postignuća ove organizacije od njenog osnutka kao i prilika za osvrt na izazove koji joj predstoje.