Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS) bio je domaćin inauguralnog dvodnevnog kolokvijuma na visokom nivou za nacionalne, regionalne i međunarodne sudije u svojim prostorijama u Lakilakiju, Arusha, u petak, 5. maja i u subotu, 6. maja 2017.

Sudski kolokvijum, prvi ove vrste, okupio je više sudije iz svih glavnih sudskih ustanova koje su zastupljene u Arushi. Vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda Republike Tanzanije, uvaženi profesor Ibrahim Juma, predvodio je delegaciju tanzanijskih sudija veća Vrhovnog suda u Arushi. Podregionalni Istočnoafrički sud pravde predstavljao je njegov predsednik, časni sudija Emmanuel Ugirashebuja, kao i sudije njegovog Apelacionog odeljenja, dok je regionalni Afrički sud za ljudska i narodna prava predstavljao njegov predsednik, časni sudija Sylvain Oré, kao i sudije tog Suda.

Kolokvijum, čiji je domaćin bio predsednik MMKS, sudija Theodor Meron, omogućio je sudijama sve četiri ustanove sa sedištem u Arushi da razmene svoja znanja i iskustva u oblasti međunarodnog krivičnog prava i prodube zajedničko razumevanje poimanja četiri osnovne komponente savremene međunarodne krivične prakse. One obuhvataju merodavno pravo o zločinu genocida, merodavno pravo o zločinima protiv čovečnosti,  merodavno pravo o ratnim zločinima, te merodavno pravo o vidovima odgovornosti za međunarodne zločine. Kolokvijum je takođe ponudio dragocenu priliku da se procene komplementarne uloge sve četiri sudske ustanove, u okviru njihovih mandata, za razmatranje raznih aspekata međunarodnih zločina i njihov kolektivni doprinos odgovornosti i okončanju nekažnjivosti.

Otvarajući Kolokvijum, vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda, profesor Juma, naglasio je da: "Tanzanija je pristalica načela da su istraga, suđenje i kažnjavanje međunarodnih zločina od suštinske važnosti za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti". Predsednik Afričkog suda, sudija Oré, sa svoje strane je primetio da pravda za najteže zločine, koju karakterišu i brzina i kvalitet, "može biti potpuno ostvarena samo kroz konstantnu interakciju ovih naših ustanova". Predsednik Istočnoafričkog suda, sudija Ugirashebuja, takođe je potvrdio značaj Kolokvijuma i vrednost produbljavanja sudskog dijaloga između sudova i tribunala koji učestvuju u njemu.

Tokom drugog dana Kolokvijuma, učesnici su razmenili svoje razumevanje tih ključnih aspekata međunarodnog krivičnog prava, kroz metodološki objektiv zajedničkog komentarisanja komplementarnih pristupa donošenju sudskih odluka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

U završnin napomenama na Kolokvijumu, predsednik MMKS Meron naglasio je da je "više nego ikad ubeđen u uloge koje nacionalni i međunarodni sudovi mogu – u stvari i moraju – da imaju kao prva linija odgovornosti za najgore zločine poznate čovečanstvu. Međunarodni sudovi mogu biti samo pomoćna rešenja, u pogledu uske kategorije počinilaca, dok je zahtev za okončanjem nekažnjivosti daleko šireg obima". Zaključujući skup, predsednik Meron je istakao da su on i njegove kolege, sudije MMKS, "veoma zadovoljni što su deo porodice sudskih ustanova koja već dugo postoji ovde u Arushi i ponosni što našim radom i ovim ovde prostorijama doprinosimo tome da se naš grad-domaćin zajednički smatra trajnim forumom za pravo i pravdu, čija se reč čuje širom regiona i širom sveta".

Kolokvijum je ponudio prvu mogućnost da se Mehanizam predstavi svojim sestrinskim sudskim ustanovama u Arushi, s namerom da bude godišnji skup za sudske razmene mišljenja na visokom nivou u Lakilakiju, Arusha.