Mehanizam domaćin inauguralnog kolokvijuma na visokom nivou za nacionalne, regionalne i međunarodne sudije

Mehanizam
Arusha, Haag
Sudije koje su učestvovale na sjednici Kolokvijuma
Sudije koje su učestvovale na sjednici Kolokvijuma

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam ili MMKS) bio je domaćin inauguralnog dvodnevnog kolokvijuma na visokom nivou za nacionalne, regionalne i međunarodne sudije u svojim prostorijama u Lakilakiju, Arusha, u petak, 5. maja i u subotu, 6. maja 2017.

Sudski kolokvijum, prvi ove vrste, okupio je više sudije iz svih glavnih sudskih ustanova koje su zastupljene u Arushi. Vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda Republike Tanzanije, uvaženi profesor Ibrahim Juma, predvodio je delegaciju tanzanijskih sudija veća Vrhovnog suda u Arushi. Podregionalni Istočnoafrički sud pravde predstavljao je njegov predsednik, časni sudija Emmanuel Ugirashebuja, kao i sudije njegovog Apelacionog odeljenja, dok je regionalni Afrički sud za ljudska i narodna prava predstavljao njegov predsednik, časni sudija Sylvain Oré, kao i sudije tog Suda.

Kolokvijum, čiji je domaćin bio predsednik MMKS, sudija Theodor Meron, omogućio je sudijama sve četiri ustanove sa sedištem u Arushi da razmene svoja znanja i iskustva u oblasti međunarodnog krivičnog prava i prodube zajedničko razumevanje poimanja četiri osnovne komponente savremene međunarodne krivične prakse. One obuhvataju merodavno pravo o zločinu genocida, merodavno pravo o zločinima protiv čovečnosti,  merodavno pravo o ratnim zločinima, te merodavno pravo o vidovima odgovornosti za međunarodne zločine. Kolokvijum je takođe ponudio dragocenu priliku da se procene komplementarne uloge sve četiri sudske ustanove, u okviru njihovih mandata, za razmatranje raznih aspekata međunarodnih zločina i njihov kolektivni doprinos odgovornosti i okončanju nekažnjivosti.

Otvarajući Kolokvijum, vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda, profesor Juma, naglasio je da: "Tanzanija je pristalica načela da su istraga, suđenje i kažnjavanje međunarodnih zločina od suštinske važnosti za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti". Predsednik Afričkog suda, sudija Oré, sa svoje strane je primetio da pravda za najteže zločine, koju karakterišu i brzina i kvalitet, "može biti potpuno ostvarena samo kroz konstantnu interakciju ovih naših ustanova". Predsednik Istočnoafričkog suda, sudija Ugirashebuja, takođe je potvrdio značaj Kolokvijuma i vrednost produbljavanja sudskog dijaloga između sudova i tribunala koji učestvuju u njemu.

Tokom drugog dana Kolokvijuma, učesnici su razmenili svoje razumevanje tih ključnih aspekata međunarodnog krivičnog prava, kroz metodološki objektiv zajedničkog komentarisanja komplementarnih pristupa donošenju sudskih odluka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

U završnin napomenama na Kolokvijumu, predsednik MMKS Meron naglasio je da je "više nego ikad ubeđen u uloge koje nacionalni i međunarodni sudovi mogu – u stvari i moraju – da imaju kao prva linija odgovornosti za najgore zločine poznate čovečanstvu. Međunarodni sudovi mogu biti samo pomoćna rešenja, u pogledu uske kategorije počinilaca, dok je zahtev za okončanjem nekažnjivosti daleko šireg obima". Zaključujući skup, predsednik Meron je istakao da su on i njegove kolege, sudije MMKS, "veoma zadovoljni što su deo porodice sudskih ustanova koja već dugo postoji ovde u Arushi i ponosni što našim radom i ovim ovde prostorijama doprinosimo tome da se naš grad-domaćin zajednički smatra trajnim forumom za pravo i pravdu, čija se reč čuje širom regiona i širom sveta".

Kolokvijum je ponudio prvu mogućnost da se Mehanizam predstavi svojim sestrinskim sudskim ustanovama u Arushi, s namerom da bude godišnji skup za sudske razmene mišljenja na visokom nivou u Lakilakiju, Arusha.