Međunarodni krivični sud za Ruandu poziva na slanje radova za Simpozijum o nasleđu u novembru 2014.

Mehanizam
Arusha
ICTR logo

Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) će 6. i 7. novembra 2014. organizovati Međunarodni simpozijum o nasleđu MKSR u svom sedištu u Arushi, Tanzanija.

S obzirom da je zatvaranje MKSR predviđeno za 2015. godinu, ovaj simpozijum ima za cilj da stručnjacima na polju međunarodnog pravosuđa pruži priliku da se osvrnu na doprinose koje je MSKR dao razvoju međunarodnog humanitarnog prava, sprovođenju pravde i promovisanju vladavine prava, pogotovo na području afričkih Velikih jezera.

MKSR poziva stručnjake na ovom polju da dostave predloge referata koji će biti podneti tokom ovog simpozijuma, uz napomenu da radovi treba da se usredsrede na teme navedene u nacrtu programa.

Svi zainteresovani za podnošenje referata na simpozijumu treba da prijave, uključujući apstrakt od 300 reči u kojem se daje sažetak predloženog referata, dostave putem e-maila Komitetu za nasleđe MKSR na adresi ictrlegacy [at] un.org. Prijave moraju sadržati:

  1. Apstrakt predloženog referata ne duži od 300 reči;
  2. Ime i titulu autora i polje naučnog rada (ako je primenjivo);
  3. Curriculum Vitae ili kratku biografiju autora; i
  4. Detalje za kontakt s autorom, uključujući broj telefona i e-mail adresu.

Sve prijave moraju biti dostavljene najkasnije do 15. avgusta 2014.

Autori prihvaćenih predloga će do 5. septembra 2014. dobiti poziv da pošalju radove, a prvi nacrti referata se očekuju do 17. oktobra 2014. Podnošenje prijave će se smatrati potvrdom da je autor spreman na boravak u Arushi od 5. do 8. novembra 2014. kako bi učestvovao na simpozijumu. MKSR će nastojati da pokrije putne troškove i smeštaj autorima prihvaćenih predloga.