Tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), g. Serge Brammertz, danas je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predstavio 8. izvještaj Tužilaštva o napretku ostvarenom u radu Mehanizma, koji se odnosi na period od 16. novembra 2015. do 15. maja 2016. Tužilac je izvijestio Savjet bezbjednosti o statusu prvostepenih i žalbenih postupaka na MMKS-u, predmeta MKSR-a koji su prebačeni državnim sudovima i naporima na pronalasku i hapšenju preostalih osam bjegunaca koje je optužio MKSR.

U pogledu aktivnosti MMKS-a u Haagu, tužilac je započeo svoje obraćanje obavijestivši Savjet bezbjednosti da je pred MMKS-om počeo pretpretresni postupak  u predmetu Stanišić i Simatović, dok su žalbeni postupci počeli u dva predmeta MMKS-a, predmetu Karadžić i predmetu Šešelj. Tužilac Brammertz je naveo da je, u skladu s uputama Savjeta bezbjednosti, Tužilaštvo MMKS-a primijenilo sistem “dvojnih funkcija” i spiskova kadrova kako bi se obezbijedilo da prenos ogovornosti sa MKSJ-a bude nesmetan i ekonomičan.

Osvrćući se na aktivnosti MMKS-a u Aruši, tužilac je pohvalio rad Državnog javnog tužilaštva Ruande na predmetu Uwinkindi koji je proslijeđen Ruandi. Prvostepenom presudom, koja je je donesena 30. decembra 2015., optuženi je osuđen i  izrečena mu je kazna doživotnog zatvora. Govoreći o dva predmeta koja su proslijeđena Francuskoj, tužilac je izjavio da će Tužilaštvo i dalje biti u vezi s francuskim vlastima i  “davati podsticaj za ekspeditivno okončanje tih predmeta.”

Tužilac Brammertz je zatim naglasio: “Tužilaštvo MMKS-a je takođe čvrsto usredotočeno na to da se preostalih osam bjegunaca koje je optužio MKSR pronađu i da se obezbijedi njihovo hapšenje.” Tužilac je naveo da  su saradnja država i podrška Savjeta bezbjednosti i dalje od suštinskog značaja za uspješno pronalaženje i hapšenje bjegunaca.

Tužilac je dalje pred Savjetom bezbjednosti pokrenuo pitanje poricanja genocida. Istakao je da je “istina o onome što se dešavalo tokom genocida u Ruandi  utvrđena u više presuda MKSR-a”, ali je primijetio da se “negiranje genocida i danas nastavlja“. “Kako bi se zaštitile buduće generacije”, takođe je istakao tužilac Brammertz, “od suštinske je važnosti da postoji obrazovanje o opasnostima ideologije genocida i diskriminacije”, te pozvao “sve države da aktivno promovišu istinu i suprotstave se revizionizmu u svim njegovim oblicima”.

Tužilac Brammertz je svoje obraćanje zaključio potvrdivši da se prenos odgovornosti sa MKSJ-a na MMKS nastavlja kako je predviđeno rezolucijama Savjeta bezbjednosti. Dalje je izjavio da će Tužilaštvo nastaviti da prati i podržava državne sudove koji procesuiraju ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi i izrazio svoje uvjerenje da je, “u cilju podrške naporima državnih pravosuđa u vezi s ratnim zločinima, važno da dijelimo naša iskustva i naučene lekcije.”