Izložba Osvrt na MKSJ postavljena u prostorijama Mehanizma u Arushi i u Haagu

Mehanizam
Arusha, Haag
MARS izložba
MARS izložba

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) postavio je malu izložbu odabranog materijala sadržanog u arhivima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Izložbu pod nazivom Osvrt na MKSJ ripremila je Služba za arhiviranje i dokumentaciju Mehanizma (MARS) kako bi se obilježila 25. godišnjica osnivanja MKSJ-a isticanjem značaja MKSJ-a i njegovog rada kroz najvažnije događaje u istoriji ovog međunarodnog suda. Na izložbi je prikazan samo djelić mnoštva materijala sadržanih u arhivima MKSJ-a, uključujući odabrane primjerke sudskih spisa, fotografije, publikacije, crteže, materijale koji se tiču rada Tužilaštva, kao i materijal u vezi s radom odbrane.

Izložba će biti otvorena tokom cijele 2018. u čitaonici ogranka Mehanizma u Arushi i u auli ogranka u Haagu.  

S okončanjem mandatâ Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i MKSJ-a, hiljade dužnih metara fizičkih spisa i petabajti digitalnih zapisa stvorenih tokom njihovog rada predati su u nadležnost Mehanizma. Vođenje arhiva ova dva međunarodna suda, uključujući njihovo očuvanje i dugoročni pristup, jedna je od ključnih  funkcija Mehanizma.

Za sva pitanja o izložbi, ili o arhivima Mehanizma uopšte, kontaktirajte MARS na marsarusha@un.org (ogranak u Arushi) ili marshague@un.org (ogranak u Haagu).