Izjava tužioca Sergea Brammertza povodom presude u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića

Tužilaštvo
Haag
Tužilac MRMKS i MKSJ Serge Brammertz
Tužilac MRMKS i MKSJ Serge Brammertz

Nakon izricanja prvostepene presude u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Mehanizma za međunarodne krivične sudove Serge Brammertz dao je sljedeću izjavu za medije:

Danas je Ratku Mladiću, komandantu Glavnog štaba vojske bosanskih Srba, izrečena presuda kojom je osuđen na kaznu doživotnog zatvora za zločine koje je počinio.

Sudsko vijeće je prihvatilo naše dokaze da je Mladić bio ključni učesnik u četiri udružena zločinačka poduhvata. On i drugi visoki rukovodioci imali su namjeru da postignu svoje političke i vojne ciljeve počinjenjem genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Prvo, Mladić je osuđen za komandovanje nasilnom kampanjom etničkog čišćenja u cijeloj Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Cilj je bio da se zauvijek uklone bosanski Hrvati i Muslimani počinjenjem rasprostranjenih i sistematskih zločina. Te kampanje etničkog čišćenja dovele su do ubistva hiljada civila. Desetine hiljada drugih bili su zatočeni u nehumanim objektima gdje su mnogi bili pretučeni, silovani, ubijani. Više od milion stanovnika Bosne je interno raseljeno ili je bilo prisiljeno tražiti utočište u inostranstvu.

Drugo, Mladić je osuđen za komandovanje kampanjom zločina tokom opsade Sarajeva. Cilj je bio širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva. Rasprostranjeno snajpersko djelovanje i masovno artiljerijsko granatiranje – koje je naredio i nadgledao Mladić – bili su dio svakodnevnog života tokom opsade, što je dovelo do pogibije više od 10.000 ljudi, uključujući i mnogo nedužne djece. Grad je ostao u ruševinama.

Treće, Mladić je osuđen za genocid u Srebrenici 1995. Cilj je bio eliminisati bosanske Muslimane iz Srebrenice. Mladić je iskoristio snage pod svojom komandom da pogubi više hiljada muškaraca i dječaka. Zatim je iskoristio te snage da nasilno istjera 25.000 prestrašenih žena, djece i starijih iz njihovih domova.

Konačno, Mladić je osuđen za upotrebu snaga pod njegovom komandom da pripadnike mirovnih  snaga UN-a uzme za taoce. Cilj je bio da se spriječi da NATO izvrši vazdušne napade. Stotine pripadnika mirovnih snaga je zarobljeno, zatočeno, napadnuto i korišteno kao živi štit.

Što se tiče tačke 1 Optužnice, Sudsko vijeće je zaključilo da je Tužilaštvo dokazalo da su zločine počinili počinioci s namjerom da unište dio grupe bosanskih Muslimana na više lokacija. Ovo je važan zaključak. Međutim, Sudsko vijeće nije donijelo osuđujuću presudu za genocid. Tužilaštvo će dobro proučiti rezonovanje Sudskog vijeća u vezi s tim pitanjem. Želio bih naglasiti da je Sudsko vijeće zaključilo da ti zločini predstavljaju zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i da Mladić snosi odgovornost za te zločine.

Neki će danas tvrditi da je ova presuda presuda srpskom narodu. Tužilaštvo najodlučnije odbacuje ove tvrdnje. Mladićeva krivica je njegova i samo njegova.

Drugi će reći da je Mladić heroj i da je branio svoj narod. Ova presuda pokazuje da ništa nije  dalje od istine. Mladića će historija zapamtiti po mnogim zajednicama i životima koje je uništio.

Istinski heroji su žrtve i preživjeli koji nikada nisu odustali od traženja pravde. Oni su pokazali pravu hrabrost time što su došli na Tribunal da kažu istinu i suoče se s onima koji su im nanijeli nepravdu. U ime Tužilaštva želio bih im se zahvaliti i odati im priznanje.

Tužilaštvo izražava zahvalnost međunarodnoj zajednici za podršku u našem radu. Pozivamo Ujedinjene nacije i države članice da i dalje daju podršku nacionalnim tužiocima koji se bore za više pravde za više žrtava. Ovaj posao neće se završiti zatvaranjem Tribunala. Preživjeli iz svih zajednica još uvijek čekaju na pravdu. A jako mnogo porodica još uvijek ne zna gdje su njihovi najmiliji.

Današnja presuda predstavlja prekretnicu u historiji Tribunala i međunarodne krivične pravde. Ratko Mladić je jedna od prvih osoba koju smo optužili i zadnji koji je osuđen. Ova presuda opravdava viziju Savjeta bezbjednosti od prije 24 godine: obezbijediti mir pravdom privodeći pravdi najviše rukovodioce odgovorne za zločine.

Tužilaštvo bi takođe željelo zahvaliti vama, predstavnicima svjetskih medija. Vi imate ogromnu odgovornost da javnosti kažete istinu o onome što se dogodilo. To je čak još važnije danas, u vrijeme kada se zločini negiraju i kada se ratni zločinci slave.

Konačno, želio bih izraziti svoju najdublju zahvalnost svima koji su podržavali naš rad, uključujući i naše zaposlene, nekadašnje i sadašnje. Posebno bih pohvalio tim Tužilaštva u ovom predmetu za njihovu predanost i neumoran rad.

Predsjedavajući sudija je zaključio izricanje presude podsjećajući nas da Mladićevi zločini predstavljaju najgroznije zločine prema čovječanstvu, uključujući genocid i istrebljenje. S njim se u potpunosti slažem. 

Hvala na pažnji.

Informacije za medije

Ratko Mladić rođen je 12. marta 1942. u opštini Kalinovik u Bosni i Hercegovini. Završio je Vojnu akademiju Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Beogradu. Mladić je 1991. postavljen za komandanta 9. korpusa JNA u Kninu, u Hrvatskoj. Potom je 12. maja 1992. postavljen za  komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS). Bio je komandant Glavnog štaba VRS-a tokom cijelog sukoba u Bosni i Hercegovini.

Dana 24. jula 1995. Mladić je, zajedno s Radovanom Karadžićem, optužen od strane MKSJ-a. Nakon što je 16 godina izbjegavao pravdu, Mladić je konačno uhapšen 26. maja 2011. na sjeveru Srbije.

Mladić je optužen po dvije tačke optužnice za genocid, po pet tačaka za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenje zakona i običaja ratovanja za veliki broj zločina.

I drugi članovi rukovodstva bosanskih Srba, uključujući Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Biljanu Plavšić, osuđeni su od strane MKSJ-a za zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini.