Drugi izvještaj tužioca Jallowa Savjetu bezbjednosti o radu Tužilaštva

Tužilaštvo
New York
Tužilac Jallow

Gospodine predsjedniče, vaše ekselencije,

Izuzetna mi je čast što vas još jednom mogu obavijestiti o napretku koji je ostvaren u provođenju strategije okončanja rada MKSR-a i predstaviti vam drugi izvještaj o radu Tužilaštva Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Tužilaštvo - MKSR

U fokusu rada Tužilaštva MKSR-a u proteklih šest mjeseci bilo je krivično gonjenje i okončanje žalbenih postupaka, prosljeđivanje predmeta nacionalnim pravosuđima, pripremanje spisa Tužilaštva za arhiviranje i primopredaju u nadležnost Rezidualnog mehanizma, okončanje pitanja u vezi s naslijeđem, preostalim funkcijama i zatvaranjem, kao i pružanje podrške Tužilaštvu ogranka Mehanizma u Arushi. S izuzetkom prosljeđivanja predmeta nacionalnim pravosuđima, fokus će se zadržati na istim aktivnostima i u narednim mjesecima. U proteklih šest mjeseci, Tužilaštvo MKSR-a i Tužilaštvo MKSJ-a takođe su posvetili značajno vrijeme aktivnostima u vezi s početkom rada ogranka Mehanizma u Haagu koji će biti zvanično pokrenut 1. jula 2013.

Obim rada Tužilaštva MKSR-a na žalbenim postupcima i dalje je veoma veliki nakon okončanja prvostepenih postupaka u predmetima pred MKSR-om u decembru 2012. Od početka ove godine, Tužilaštvo je iznijelo argumente i završilo s aktivnostima u sudnici u vezi s 10 žalbi tužilaštva i odbrane u predmetima Ndahimana protiv Tužilaštva i Ndindiliyimana i drugi (3) protiv Tužilaštva, koje su iznesene tokom zasjedanja Žalbenog vijeća održanog u maju 2013. godine u Arushi, Tanzanija. U ovim predmetima Žalbeno vijeće treba donijeti pravosnažne presude.

U toku je podnošenje podnesaka i iznošenje usmenih argumenata u vezi s 13 drugih žalbi u četiri preostala predmeta pred Žalbenim vijećem MKSR-a. S izuzetkom predmeta Butare, u kojem je podneseno sedam žalbi odbrane i tužilaštva, presude u svim ovim tekućim predmetima trebale bi biti izrečene prije kraja decembra 2014. godine. Prema tome, pod uslovom da ne bude nikakvih izmjena u kalendaru suđenja, žalbeni postupci u svim preostalim predmetima pred MKSR-om, sem jednog, biće okončani u skladu s rokovima koje je Savjet zadao u Strategiji okončanja rada MKSR-a.

Prošlog mjeseca, Žalbeno vijeće je takođe potvrdilo prosljeđivanje predmeta Bernarda Munyagisharija, koji se nalazi u pritvoru, u Ruandu radi suđenja. Time se zapravo završava rad MKSR-a na programu prosljeđivanja predmeta. Tužilaštvo MKSR-a je time obezbijedilo prosljeđivanje ukupno osam predmeta radi suđenja u Ruandu i dva predmeta radi suđenja u Francusku. Kao rezultat tih prosljeđivanja i okončanja svih prvostepenih suđenja, Tužilaštvo MKSR-a više nema daljnjeg posla u vezi s prvostepenim suđenjima ili bjeguncima. Pronalaženjem i hapšenjem trojice visoko pozicioniranih bjegunaca, tj. Feliciena Kabuge, Protaisa Mpiranye i Augustina Bizimane, kao i nadgledanjem proslijeđenih predmeta, sada upravlja Mehanizam.

Pripremanje spisa Tužilaštva za arhiviranje na Rezidualnom mehanizmu dobro je napredovalo tokom proteklih nekoliko mjeseci. Očuvanje spisa, koje podrazumijeva čišćenje, prebacivanje u kutije od materijala koji ne sadrži kiseline i skeniranje dokumenata Tužilaštva okončano je u 56 predmeta,što čini 414 linijskih metara zapisa. Sličan posao je u toku za 22 predmeta koji obuhvataju 250 linijskih metara dokumenata, a treba početi i u vezi s drugim dokumentima Tužilaštva. Cjelokupna kolekcija audio zapisa Tužilaštva koja sadrži 2.681 kasetu sada je u potpunost digitalizovana. Digitalizacija video kaseta Tužilaštva još nije počela. Spisi MKSR-a koji su spremni za arhiviranje i dalje se pripremaju za primopredaju Mehanizmu tempom kojim Služba za arhiviranje Mehanizma razvija svoje kapacitete za prihvatanje tih spisa. Preostali spisi MKSR-a biće predati Mehanizmu kada više ne budu potrebni Tužilaštvu Mehanizma kao radni spisi. 

Pored arhiviranja spisa, nastavlja se rad i na brojnim drugim važnim projektima u vezi s naslijeđem na kojima Tužilaštvo MKSR-a radi već neko vrijeme i koje planiramo da završimo prije okončanja mandata Suda. Napominjemo  da je s pokretanjem zajedničke međunarodne ad hoc Tužilačke zbirke naučenih lekcija u vođenju istraga i krivičnom gonjenju međunarodnih zločina u novembru 2012. godine i Godišnje konferencije Međunarodnog udruženja tužilaca, obnovljen interes za naslijeđe međunarodnih krivičnih sudova kod akademske zajednice, praktičara u oblasti ljudskih prava, advokata i nacionalnih sudskih i tužilačkih vlasti. Tužilaštvo MKSR-a je takođe završilo pripreme Priručnika o najboljim praksama u oblasti praćenja i hapšenja bjegunaca. Taj dokument će u dogledno vrijeme biti dostupan domaćim i međunarodnim tužiocima. Rad na Priručniku o najboljim praksama u istraživanju i krivičnom gonjenju u vezi sa seksualnim nasiljem trebao bi se okončati ove godine, a u toku je i za druge teme, kao što su dokumentovanje genocida na osnovu presuđenih činjenica i lekcije naučene iz prosljeđivanja predmeta, s posebnim osvrtom na njihov značaj za princip komplementarnosti u međunarodnom krivičnom pravosuđu.

Očekujemo da ćemo tokom sljedeće  godine, pa sve do zatvaranja Suda, biti aktivno uključeni u mnoge takve inicijative koje imaju za cilj promicanje najboljih praksi u borbi protiv nekažnjivosti, naročito na nacionalnim nivoima. Produkti Tužilaštva MKSR-a u vezi s naslijeđem imaju za cilj da zabilježe izazove i odgovore u istragama i krivičnom gonjenju tih složenih predmeta i pruže pomoć nacionalnim i međunarodnim vlastima u rješavanju niza izazova jer su oni prva linija u obezbjeđivanju pozivanja na odgovornost za međunarodne zločine. Zajedno s podrškom koju Tužilaštvo MKSR-a pruža nacionalnim pravosudnim vlastima u njihovim naporima na istraživanju i krivičnom gonjenju osumnjičenih za genocid u njihovoj nadležnosti, sa zadovoljstvom konstatujem da postoji sve veći interes za rad MKSR-a i njegov mogući uticaj na nacionalnom nivou. To je zaista dobar znak za naslijeđe međunarodne pravde i za globalnu borbu protiv nekažnjivosti. Nadamo se da će države članice produbiti taj uticaj kroz nacionalne programe i odgovarajuće zakonodavne mjere.

Tužilaštvo-Rezidualni mehanizam

Gospodine predsjedniče, vaše ekselencije, dozvolite mi da se sada osvrnem na djelovanje Rezidualnog mehanizma. Sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da je sve ključno osoblje, kao i ad hoc osoblje neophodno za vođenje jednog predstojećeg žalbenog postupka, već obezbijeđeno u ogranku Mehanizma za MKSR u Arushi. Regrutovanje osoblja i rješavanje drugih logističkih i administrativnih pitanja trenutno je u toku u vezi s uspostavljanjem ogranka Mehanizma u Haagu koji će biti zvanično pokrenut početkom sljedećeg mjeseca. Očekujemo da će deo ključnog osoblja Tužilaštva biti na svojim mjestima na vrijeme za početak rada ovog ogranka 1. jula 2013. Podrška i saradnja sekretara i Tužilaštva MKSJ-a bila je od velike pomoći u tom pogledu.

Tužilaštvo ogranka Mehanizma u Arushi i dalje traga za trojicom najtraženijih bjegunaca, odnosno za Felicienom Kabugom, Protaisom Mpiranyom i Augustinom Bizimanom. U tom pogledu, Mehanizam radi na pokretanju niza novih inicijativa koje imaju za cilj da povećaju interes javnosti i njeno učešće u potrazi za bjeguncima kako bi se dopunili napori Tužilaštva i policijskih organa na nacionalnom i regionalnom nivou. Nastavićemo da održavamo kontakte s Kenijom, Zimbabveom i drugim državama u regionu Velikih jezera u vezi s pronalaženjem trojice najtraženijih bjegunaca i pozivamo ovaj Savjet da zatraži od svih država članica da sarađuju s Mehanizmom u tom pogledu.  

U ogranku Mehanizma u Arushi, Tužilaštvo je odgovorilo na 26 zahtjeva za pomoć koje je u proteklih šest mjeseci uputilo sedam država članica kako bi se podržale tekuće istrage i krivična gonjenja koje provode nacionalne vlasti. Te brojke su u skladu s rastućim trendom tekućih istraga pred nacionalnim pravosuđima protiv onih koji se sumnjiče da su učestvovali u genocidu u Ruandi. Ti napori na nacionalnom nivou će značajno doprinijeti otklanjanju svih eventualnih propusta u borbi protiv nekažnjivosti za masovna zlodjela.

Tužilaštvo i dalje nadgleda postupke u predmetima koji su proslijeđeni nacionalnim vlastima. Postupci u dva predmeta koji su proslijeđeni Francuskoj – Wenceslas Munyeshyaka i Laurent Bucyibaruta -  u toku su pred pravosuđem te zemlje. Predmet protiv Jeana Uwinkindija, koji je proslijeđen u Ruandu, vodi se pred Visokim sudom u Kigaliju. U toku je preliminarni postupak i, u zavisnosti od odluke po zahtjevima optuženog u tom predmetu, očekuje se da će suđenje koje će usljediti biti brzo okončano. S obzirom da je Žalbeno vijeće MKSR‑a nedavno potvrdilo odluku o prosljeđivanju predmeta protiv Bernarda Munyaguisharija u Ruandu na suđenje, ja ću imenovati posmatrača kako bi nadgledao i postupak u tom predmetu.

Dok je prosljeđivanje predmeta nacionalnim pravosuđima omogućilo ranije okončanje rada MKSR-a, njegov rad će biti završen tek onda kad sva lica koja su optužena pred njim budu uhapšena i izvedena pred lice pravde, bilo pred Rezidualnim mehanizmom ili pred nacionalnim sudovima. Rezidualni mehanizam je, u skladu sa svojim mandatom, odlučan da podrži i dopuni napore vlasti u Ruandi na pronalaženju šest bjegunaca čiji su predmeti proslijeđeni u Ruandu. Saradnja svih država članica je od presudnog značaja u ovoj borbi protiv nekažnjivosti i u pozivanju na odgovornost za te gnusne zločine. Gospodine predsjedniče, pozivam Savjet bezbjednosti da još jednom zatraži od svih država članica da pruže podršku Rezidualnom mehanizmu i Ruandi u pronalaženju i hapšenju ovih bjegunaca od međunarodne krivične pravde.  

Hvala na pažnji.