Izjava čelnika Mehanizma u povodu Međunarodnog dana pravde

Mehanizam
Arusha, Haag
Izjava čelnika Mehanizma u povodu Međunarodnog dana pravde

Čelnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), predsjednik Carmel Agius, tužilac Serge Brammertz i sekretar Abubacarr Tambadou, danas su dali sljedeću izjavu u povodu Međunarodnog dana pravde:

"Međunarodni dan pravde je godišnji podsjetnik na našu zajedničku odgovornost za pružanje podrške međunarodnoj krivičnoj pravdi u svim njenim oblicima i pred svim forumima, na našu riješenost da se svugdje borimo protiv nekažnjivosti za užasne zločine i na naš zadatak da počinioce privedemo pravdi.

S obzirom na to da je prošlo 25 godina otkad je prvi svjedok ušao u sudnicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) da bi svjedočio u predmetu Tadić, ovo je prilika da sagledamo put koji su prešli oni koji su preživjeli zvjerstva i smogli snage da javno govore i svjedoče protiv počinilaca. Međunarodna krivična pravda itekako ovisi o njihovoj hrabrosti.

Od tog pionirskog pretresa održanog prije četvrt vijeka, MKSJ, Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) i Mehanizam zajedno su pružili sigurno okruženje za približno 7.000 svjedoka kako bi oni mogli da podijele svoje priče. Stranice presuda ispunjene su ličnim iskustvima žrtava i svjedoka. Da žrtve nisu bile voljne da istupe, klupa za optužene bi ostala prazna. Bez njihovih glasova, međunarodna pravda bi bila nijema.

Nemoguće je prenaglasiti patnje žrtava međunarodnih zločina. Neke njihove nezamislive boli i patnje detaljno su dokumentovane u hiljadama stranica transkripata i presuda. Kao što je navelo Pretresno vijeće II u presudi MKSR-a u predmetu Nyiramasuhuko i drugi, “[d]okazi koje su iznijeli [ovi] preživjeli … su među najgorima s kojima se ovo Vijeće suočilo; oni pružaju jasnu sliku nepojmljive izopačenosti i sadizma”. Ti preživjeli su obični ljudi s izuzetnom hrabrošću i ustrajnošću.

Međunarodni dan pravde je odavanje počasti onome što su žrtve postigle, kao i jezivo podsjećanje na ono kroz šta su morale da prođu. Njihova svjedočenja su omogućila sudijama da donesu pravične presude, upoznala javnost s istinom i pomogla da se pospješi pomirenje. Ovaj dan je takođe podsjetnik na našu ulogu u obezbjeđenju pravde koju žrtve i njihove porodice zaslužuju, u nadi da će to ublažiti njihovu bol i pomoći im da pronađu malo spokoja.

U tom pogledu, danas stojimo ujedinjeni i protiv negiranja i revizionizma, protiv neprihvatljivih pokušaja da se iz istorije izbrišu užasna iskustva žrtava ili da se izmijeni uzrok njihove traume. Ad hoc krivični sudovi i Mehanizam izrekli su više od 160 presuda koje čine zaštitni zid protiv talasa negiranja. Te presude su pojačane odlučnim koracima i desecima postupaka po optužbama za nepoštovanje Suda protiv onih koji pokušavaju da vrše uticaj na svjedoke kako bi potkopali utvrđene činjenice.

I konačno, Međunarodni dan pravde sadrži i poruku nade da naši globalni napori na unapređenju vladavine prava neće samo odvratiti počinioce i spriječiti budući međunarodni zločin, nego i ojačati poštovanje temeljnih načela čovječnosti. Danas, i svakog dana, udružimo se u stremljenju ka ovom idealu i u pružanju podrške žrtvama u njihovom traganju za pravdom."