Predavanje o zločinima počinjenim na Kosovu

Mehanizam
The Hague
Predavanje o zločinima počinjenim na Kosovu

Dana 19. februara, predstavnica Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održala je online predavanje za studente iz Prištine i Beograda o suđenjima pred MKSJ-om za zločine počinjene na Kosovu 1998. i 1999. godine. Predavanje je održano u okviru drugog ciklusa Kosovske škole, koja se sastoji od serije obrazovnih i praktičnih programa za mlade zainteresovane za teme iz oblasti politike, medija, prava, istorije i drugih društvenih nauka. Predavanje je uz podršku Mehanizma održano u organizaciji Hartefakt fonda iz Beograda.

Tokom predavanja, koordinatorka MIP-a Rada Pejić-Sremac predstavila je pregled predmeta MKSJ-a u kojima su procesuirani zločini počinjeni na Kosovu od strane MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije, kao i one koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova.

Gospođa Pejić-Sremac predočila je sudske nalaze MKSJ-a u navedenim predmetima i predstavila hronologiju događaja na Kosovu u predmetnom periodu. Polaznici su, takođe, imali priliku da pogledaju video zapise iskaza svedoka koji su preživeli zločine na Kosovu i o tome govorili pred sudom.

Predavanje predstavlja deo nastojanja MIP-a da podrži projekte organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.