Predavanje i radionica o korišćenju sudske arhive za studente istorije iz Srbije

Mehanizam
Haag
Predavanje i radionica o korišćenju sudske arhive za studente istorije iz Srbije

Predstavnici Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održali su 13. januara predavanje i radionicu o korišćenju arhive MKSJ-a i Mehanizma za grupu od 25 studenata doktorskih i master studija sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanje i radionica održani su u okviru tronedeljnog seminara „Istraživanje i interpretacija sukoba na Zapadnom Balkanu devedesetih: Mehanizmi i izvori za bavljenje tranzicionom pravdom“. Struktura seminara, održanog u sklopu „Regionalnog projekta o ratnim zločinima“ Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, osmišljena je u saradnji sa Dubravkom Stojanović i Radinom Vučetić, profesorkama Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zajedno sa istoričarkom iz Srbije Marijanom Tomom i predstavnicima nevladine organizacije UDI-Euroclio iz Beograda.

Tokom prve sesije, istraživač MIP-a Nemanja Stjepanović upoznao je učesnike sa radom MKSJ-a i Mehanizma, i potom im predstavio arhivske izvore koji bi istoričarima mogli biti od koristi za istraživanja sukoba devedesetih. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa transkriptima iskaza svedoka pred MKSJ-om i Mehanizmom, kao i sa materijalima prikupljenim i uvrštenim u sudski spis tokom sudskih postupaka pred dva navedena suda.

Za vreme druge sesije, polaznici su imali priliku da nauče kako da pristupe dokaznom materijalu preko baza podataka MKSJ-a i Mehanizma. Koordinatorka MIP-a za rad sa mladima Anisa Sućeska predočila je različite mogućnosti za pretragu baze podataka i opisala strukturu internet stranica MKSJ-a i Mehanizma. Nakon toga, polaznici seminara imali su priliku da sami pretražuju bazu.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na temelju predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.