Drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja nastavljen predavanjem sekretara Abubacarra Tambadoua

Mehanizam
Haag
Drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja nastavljen predavanjem sekretara Abubacarra Tambadoua

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) Abubacarr Tambadou započeo je 12. januara novi semestar drugog ciklusa Interuniverzitetskog programa video predavanja (Program) “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om“. Sekretarovo predavanje kojim je novi semestar započet nosi naziv „Uloga i funkcije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove“.

Sekretar Tambadou je studente upoznao sa istorijskim kontekstom u kojem je Mehanizam uspostavljen, a potom je detaljno objasnio njegovu ulogu i funkcije. Takođe je ukazao sa kakvim se izazovima Mehanizam, kao novouspostavljena institucija, suočio u nastojanjima da preuzime brojne bitne funkcije koje su ranije bile u mandatu Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Gospodin Tambadou potom je objasnio sličnosti i ključne razlike između mandata Mehanizma i dva suda čiji je rad nasledio. Posvećeno odgovarajući na studentska pitanja, on je objasnio ulogu Mehanizma u očuvanju nasleđa dva ad hoc međunarodna krivična tribunala.

Predavanje je deseto u drugom ciklusu Programa, započetog u oktobru 2020. predavanjem predsednika Mehanizma – sudije Carmela Agiusa. U međuvremenu, predavanja su održali iskusni pravnici iz Tužilaštva, Sudskih veća i Sekretarijata Mehanizma, kao i članovi timova odbrana. Oni su obradili različite teme poput uništavanja kulturnog nasleđa, udruženog zločinačkog poduhvata, procesuiranja seksualnog nasilja počinjenog u ratu i prava koja uživaju optuženi.

Serija predavanja, koju je razvio i implementirao Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI), okuplja studente postdiplomskih studija sa osam pravnih fakulteta iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, kako bi inicirao dijalog o nedavnoj prošlosti regiona, ulozi MKSJ-a, te načelima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.

U tekućem ciklusu Programa, putem video-konferencijske veze učestvovalo je preko 120 studenata postdiplomskih studija, uključujući studente prava sa Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skopju, Sveučilišta u Zagrebu, Univerziteta u Vitezu i Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice.

Drugi ciklus Programa biće nastavljen predavanjima koja će se održavati jednom sedmično do kraja marta ove godine.

Interuniverzitetski program video predavanja deo je Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima, pokrenutog u januaru 2019. sa ciljem da doprinese podizanju svesti i znanja unutar lokalnih zajednica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. PMI velikodušno podržavaju Evropska Unija i Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske.