Izjava Mehanizma o radu tokom COVID-19

Mehanizam
Arusha, Haag
Covid

Od potvrđivanja pandemije COVID-19 i Izjave o radu tokom COVID-19 od 19. marta 2020., Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove ('Mehanizam') i dalje pažljivo prati razvoj događaja u svakoj od zemalja u kojima se nalaze njegovi ogranci i terenske kancelarije, kao i savjete i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Ujedinjenih nacija (UN).

Kao nezavisna sudska institucija, Mehanizam ima ključni mandat koji mu je povjerio Savjet bezbjednosti UN-a i važnu odgovornost prema optuženim, pritvorenim i osuđenim osobama, kao i prema žrtvama i svjedocima. Stoga Mehanizam i dalje radi i ostaje posvećen tome da prekidi rada budu u najvećoj mogućoj mjeri svedeni na minimum, uz istovremeno ispunjavanje obaveza prema osobama pod njegovim nadzorom.

Istovremeno, dobrobit našeg osoblja ostaje najvažniji prioritet. U skladu s tim, Mehanizam i dalje primjenjuje rad na daljinu kako bi se promovisalo socijalno distanciranje i omogućilo većini zaposlenih da rade od svojih kuća, kada je to moguće. Pored toga, u prostorijama Mehanizma provode se stroge mjere kako bi se omogućio djelimičan povratak osoblja u urede u sigurnom radnom okruženju.

Nadalje, sudnice Mehanizma u Haagu i Arushi prilagođene su kako bi se omogućilo sigurno vođenje pretresa, čime se omogućuje učestvovanje sudija, branilaca i optuženih, lično ili na daljinu. U Haagu je u predmetu Mladić održana statusna konferencija 24. jula 2020., a žalbeni pretres u tom predmetu održan je  25. i 26. avgusta 2020. Na ponovljenom suđenju Stanišiću i Simatoviću, izvođenje dokaza odbrane je nastavljeno 1. septembra 2020. i završeno 8. oktobra 2020. U Arushi su sudski pretresi nastavljeni 22. oktobra 2020. u predmetu Turinabo i drugi.

Pored toga, Mehanizam nastavlja izvršavati svoje druge ključne obaveze i funkcije, uključujući: pružanje podrške i zaštite svjedocima; upravljanje Pritvorskom jedinicom UN-a u Haagu i Pritvorskim objektom UN-a u Arushi; nadzor izvršenja kazni; traganje za preostalim bjeguncima Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu; podnošenje izvještaja sjedištu Ujedinjenih nacija; odgovaranje na zahtjeve za pomoć iz nacionalnih jurisdikcija; i upravljanje arhivama.

Javne posjete ograncima Mehanizma obustavljene su najmanje do 31. decembra 2020. Iako šira javnost do daljnjeg nije u mogućnosti lično prisustvovati raspravama Mehanizma, pretresi se mogu pratiti putem javnog emitovanja na websiteu Mehanizma.

U ovim teškim vremenima, Mehanizam ostaje posvećen efikasnom i djelotvornom provođenju svog mandata,  pridržavajući se potpuno mjera javnog zdravstva i čuvajući zdravlje i dobrobit svojih zaposlenih.

Koristimo priliku da vam svima poželimo dobro zdravlje i potaknemo vas da date svoj doprinos u suzbijanju širenja virusa COVID-19. Molimo, čuvajte se.