Predsjednik Agius otvorio drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja Mehanizma

Predsednik
The Hague
Predsjednik Agius otvorio drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja Mehanizma

Sudija Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične (dalje u tekstu: Mehanizam), danas je otvorio drugi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja Mehanizma (dalje u tekstu: Program) održavši predavanje o osnivanju i nadležnostima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Program, koji nosi naziv “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om”, okuplja studente postdiplomskih studija s osam pravnih fakulteta širom bivše Jugoslavije. Program se, nizom predavanja koja će održati više govornika tokom nekoliko mjeseci, usredsređuje na noviju istoriju regiona, ulogu i doprinos MKSJ-a i načela međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava.

U današnjem online događaju učestvovalo je više od 100 studenata, uključujući studente prava s Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta sv. Kiril i Metodij u Skoplju, Univerziteta u Vitezu i Sveučilišta u Zagrebu.

Program je dio šireg Informativnog programa Mehanizma za zajednice pogođene sukobom (dalje u tekstu: MIP), pokrenutog u januaru 2019., koji ima za cilj da doprinese podizanju svijesti i znanja među pogođenim zajednicama o sukobima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina, na osnovu predmeta MKSJ-a i Mehanizma. MIP velikodušno podržavaju Evropska Unija i Savezno ministarstvo vanjskih poslova Švajcarske.