Predsjednik Mehanizma i šef Sekretarijata u ogranku u Haagu predstavili rad Mehanizma Radnoj grupi Vijeća Evropske unije

Mehanizam
Haag
Predsjednik Mehanizma i šef Sekretarijata

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Carmel Agius, i šef Sekretarijata u ogranku u Haagu, g. Michael Adenuga, u ime sekretara Mehanizma, g. Olufemija Eliasa, danas su Radnoj grupi za međunarodno javno pravo (Radna grupa) Vijeća Evropske Unije (Vijeće EU-a) u Briselu, Belgija, predstavili rad Mehanizma.

Na sastanku podgrupe za Međunarodni krivični sud (COJUR, ICC), kojim je predsjedavala Republika Hrvatska, kao država koja predsjedava Vijećem Evropske unije, predsjednik Agius je predstavnike upoznao s aktivnostima Mehanizma i pružio pregled tekućih sudskih postupaka. Predsjednik Agius je takođe govorio o brojnim izazovima s kojima se suočava Mehanizam, naglasivši značaj 2020. godine za mandat Mehanizma i potrebu kontinuirane saradnje i podrške država članica. 

Gospodin Adenuga je ekspertskoj grupi ukratko izložio strukturu i organizaciju Sekretarijata Mehanizma i govorio o osnovnim funkcijama u sekretarovoj nadležnosti. Pored toga, g. Adenuga je istaknuo niz prioriteta Sekretarijata u narednom periodu.

Radna grupa je pripremno tijelo Vijeća EU-a koje se bavi raznim pitanjima iz oblasti međunarodnog javnog prava, uključujući pitanja u vezi s međunarodnim humanitarnim pravom, radom Komisije za međunarodno pravo i odgovornošću država. COJUR ICC se, kao dio Radne grupe, fokusira na saradnju i razmjenu informacija između država članica u vezi s Međunarodnim krivičnim sudom, kao i na unapređenje njihovog učešća u radu Suda.