President Agius održao prvo predavanje u okviru Interuniverzitetskog programa video predavanja Mehanizma

Mehanizam
Haag
Predsednik Agius održao prvo predavanje interuniverzitetskog programa Mehanizma
Predsednik Agius održao prvo predavanje interuniverzitetskog programa Mehanizma

Interuniverzitetski program video predavanja (Program) Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) započeo je juče prvim predavanjem koje je u Haagu održao predsjednik Mehanizma, sudija Carmel Agius, na temu “MKSJ – stvaranje i jurisdikcija”.

Program, pod naslovom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ”, okuplja studente postdiplomskih studija sa šest pravnih fakulteta širom bivše Jugoslavije u cilju pokretanja dijaloga o novijoj istoriji regiona, ulozi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), te o načelima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava. Više od 100 studenata uzelo je učešća u jučerašnjem događaju putem video-konferencijske tehnologije, uključujući studente Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Podgorici, Univerziteta u Prištini, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skopju, te Sveučilišta u Zagrebu. 

Tokom predavanja, predsjednik Agius predočio je studentima opšti uvid u istoriju i politički kontekst osnivanja MKSJ-a, kao i u njegov mandat i jurisdikciju. On je takođe podijelio lična iskustva u vezi s brojnim izazovima sa kojima se suočavao MKSJ tokom gotovo 25 godina postojanja, a koja su zasnovana na njegovom iskustvu kao sudije koji je dugo radio na MKSJ-u i njegovog posljednjeg predsjednika. President Agius istakao je pionirski rad MKSJ-a u razradi elemenata međunarodnih zločina i uspostavljanja proceduralnih normi, kao i njegovu ulogu u globalnoj borbi protiv nekažnjivosti u širem smislu. On je zaključio predavanje pozivom novoj generaciji pravnika u regionu da odbrane naslijeđe MKSJ-a, uključujući putem borbe protiv poricanja teških zločina.

Jušerašnji događaj bio je prvi u nizu od osam predavanja koja će biti održana u periodu od novembra 2019. do marta 2020. Studenti će imati priliku da saznaju o naslijeđu MKSJ-a iz više perspektiva, uključujući one predstavnika Tužilaštva, Sekretarijata, sudskih vijeća i odbrane na Mehanizmu. Mehanizam će filmski snimiti sva predavanja i staviti ih na uvid pravnim fakultetima za buduće prezentacije njihovim studentima.

Program čini dio šireg Informativnog programa Mehanizma za zajednice pogođene sukobima (MIP), pokrenutog u januaru 2019., koji ima za cilj da doprinese povećanom razumijevanju sukoba iz devedesetih godina dvadesetog vijeka i znanja o njima među ovim zajednicama, na osnovu predmeta vođenih pred MKSJ i Mehanizmom. MIP velikodušno podržava Evropska unija.