Mehanizam dostavio Informativnom centru u Sarajevu ovjerene kopije presuda MKSJ-a i Mehanizma

Sekretarijat
Haag
IRMCT blue banner

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) nedavno je dostavio Informativnom centru o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (Centar) u Sarajevu ovjerene kopije svih javno dostupnih presuda koje su izrekli Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizam. Ove kopije su dostavljene i na engleskom i na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.  Centru je dostavljena i zbirka knjiga i publikacija koje se odnose na sukobe u bivšoj Jugoslaviji i međunarodno krivično i humanitarno pravo, kao i kolekcija materijala namjenjenog javnom informisanju koje je ranije pripremio Program Outreach MKSJ-a.

U vezi s određenim medijskim izvještajima u regionu bivše Jugoslavije, Mehanizam pojašnjava da su, u skladu s rezolucijom Savjeta bezbjednosti br. 1966 (2010), Centru dostavljene samo ovjerene kopije javnih presuda. Originalne verzije presuda MKSJ-a i Mehanizma, kao i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, čine dio arhiva kojima upravlja Mehanizam i ostaju u vlasništvu Ujedinjenih nacija.

Dostavljanjem ovih ovjerenih kopija presuda i dodatnog materijala, Mehanizam i dalje pokazuje svoju podršku Centru i njegovom radu na programima i drugim aktivnostima. Mehanizam će takođe nastaviti da sarađuje sa drugim zemljama u regionu bivše Jugoslavije kako bi se omogućilo osnivanje informativnih centara u tim zemljama.

Centar je osnovan u maju 2018. od strane Grada Sarajeva, uz podršku Mehanizma, i prvi je takav centar otvoren u regionu bivše Jugoslavije. Centar se nalazi u sarajevskoj gradskoj Vijećnici i, u sklopu svojih aktivnosti na promovisanju naslijeđa MKSJ-a, pruža neposredan i usmjeren pristup javnim sudskim dokumentima MKSJ-a i Mehanizma.