Posjetioci na Mehanizmu tokom Dana otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu

Mehanizam
Haag
Posjetioci na Mehanizmu tokom Dana otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (Mehanizam) juče je ugostio više od 700 posjetilaca u svojim prostorijama u sklopu Dana otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu, koji organizuje grad Haag.

Predsjednik Mehanizma, sudija Carmel Agius, otvorio je manifestaciju i predstavio pregled mandata, osnovnih funkcija i tekućih sudskih aktivnosti Mehanizma u obavljanju preostalog posla Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). U svojim napomenama, predsjednik Agius je istakao da je ovo njegov prvi Dan otvorenih vrata u svojstvu predsjednika Mehanizma i rekao posjetiocima: „Svi mi ovdje na Mehanizmu veoma smo ponosni na rad koji obavljamo, kao i na dostignuća Mehanizma i međunarodnih sudova koji su mu prethodili i ohrabreni smo interesom koji pokazujete za naše aktivnosti. Radujemo se što ćemo danas imati priliku da s vama podijelimo dio naše historijske prošlosti i značajne sadašnjosti“.

Sekretar Olufemi Elias predstavio je raznovrstan rad Sekretarijata Mehanizma uključujući, između ostalog, pružanje podrške i zaštite za oko 7.000 svjedoka MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma, prevođenje hiljada dokumenata, upravljanje Pritvorskom jedinicom Ujedinjenih nacija u Haagu, te pružanje pomoći nacionalnim pravosuđima u procesuiranju predmeta ratnih zločina u Ruandi, bivšoj Jugoslaviji i drugdje.

Sudija Burton Hall održao je informativnu sesiju o svom radu na Mehanizmu, pruživši uvid u iskustva jednog međunarodnog sudije. Posjetioci su takođe imali mogućnost da saznaju više o aktivnostima Mehanizma od predstavnika Kabineta predsjednika, Tužilaštva, sudskih vijeća, Jedinice za podršku i zaštitu svjedoka i Službe Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju.

Tokom čitavog dana, posjetioci su imali priliku da učestvuju u obilascima sudnica s vodičima, te da pogledaju interne dokumentarne filmove i video-snimke o radu MKSJ-a, MKSR-a i Mehanizma, kao i nekoliko izložbi s naglaskom na nasljeđima MKSJ-a i MKSR-a.

Dan otvorenih vrata međunarodnih organizacija u Haagu održava se svake godine i javnosti daje priliku da sazna više o funkcijama i širim ciljevima brojnih međunarodnih organizacija koje imaju sjedište u Haagu, Međunarodnom gradu mira i pravde.