Tužilac Serge Brammertz obratio se Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

Tužilaštvo
Haag
Tužilac Serge Brammertz | UN Photo/Mark Garten
Tužilac Serge Brammertz | UN Photo/Mark Garten

Tužilac Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) Serge Brammertz danas se obratio Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (SBUN).

Započeo je iznošenjem ažuriranih podataka u vezi sa ograničenim brojem suđenja i žalbenih postupaka koji su u toku u nadležnosti Mehanizma, a to su žalbeni postupci u predmetima Karadžić i Mladić, ponovno suđenje u predmetu Stanišić i Simatović i pretpretresni postupak u predmetu u vezi s nepoštivanjem suda Turinabo i drugi. U vezi s drugostepenom presudom u predmetu Karadžić, kojom su potvrđene osuđujuće presude izrečene Karadžiću na suđenju i povećana izrečena kazna na kaznu doživotnog zatvora, tužilac Brammertz je rekao: “Ovaj predmet je snažan pokazatelj o tome da, kada međunarodna zajednica ostane odlučna, pravda može i hoće prevladati”.

Tužilac je zatim izvijestio Savjet bezbjednosti o statusu potrage za preostalih osam bjegunaca koje je optužio Međunarodni krivični sud za Ruandu. On je obavijestio Savjet bezbjednosti da je Tužilaštvo tokom izvještajnog perioda došlo do vjerodostojne informacije o trenutnom boravištu više bjegunaca i u skladu s tim se obratilo jednom broju država kako bi zatražilo njihovu saradnju. On je napomenuo, međutim, da postoji niz pitanja u pogledu saradnje država koja su negativno uticala na napore Tužilaštva da obezbijedi hapšenja. Tužilac Brammertz je naglasio: “Ove godine obilježena je 25. godišnjica genocida u Ruandi. Vrijeme je da preostali bjegunci koje je optužio MKSR budu privedeni pravdi. Žrtve na to čekaju već isuviše dugo”.

U vezi s nastojanjima na državnom nivou u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji da se postigne više pravde za više žrtava, tužilac je napomenuo da ruandske vlasti i dalje tragaju za više od 500 bjegunaca, dok državni sudovi u bivšoj Jugoslaviji moraju procesuirati još hiljade predmeta. Napominjući da je Tužilaštvo prošle godine primilo 333 zahtjeva za pomoć u dostavljanju dokaza, više nego ikada ranije, tužilac Brammertz je objasnio: “Naši partneri na državnim nivoima jednoglasni su da im je potrebno više podrške, pomoći i savjeta u cilju uspješne implementacije nacionalnih strategija u vezi s ratnim zločinima”. U vezi s regionalnom pravosudnom saradnjom u bivšoj Jugoslaviji, koja se kreće u pogrešnom pravcu nekoliko posljednjih godina, tužilac je rekao: “Sa zadovoljstvom izvještavam da su se, uz podršku Tužilaštva, na nedavnoj konferenciji u Beogradu glavni tužioci iz regiona saglasili o prosljeđivanju konkretnih predmeta koji se tiču zvaničnika srednjeg ranga iz zemalja u kojima su zločini počinjeni u zemlje u kojima sada žive osumnjičeni. Oni su dalje zatražili od Tužilaštva da pomogne ovaj proces”.

Na kraju, tužilac Brammertz ponovo je obavijestio Savjet bezbjednosti o kontinuiranoj glorifikaciji ratnih zločinaca i negiranju zločina u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji. U vezi s Ruandom, tužilac je rekao: “Neprihvatljiva su nastojanja da se minimiziraju razmjere smrti i uništavanja, ili ukaže na druge faktore kako bi se odvratila pažnja od činjenica genocida”. U vezi s bivšom Jugoslavijom, tužilac Brammertz je naglasio da “negiranje uzrokuje duboku bol žrtava” i da “glorifikacija kažnjava mlade” time što ih “razdvaja, umjesto da ih okupi zajedno”. On je zaključio: “Međunarodna zajednica iznevjerila je žrtve u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji ostavši po strani kada su bili činjeni zločini. Ne smijemo ih ponovo iznevjeriti sada time što nećemo dići glas protiv negiranja i glorifikacije”.