Predsednik Meron podneo izveštaj o radu MMKS Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsednik
New York
Sudija Theodor Meron, predsjednik MKSJ-a
Sudija Theodor Meron, predsjednik MKSJ-a

Predsednik Theodor Meron danas je Savetu bezbednosti podneo svoj drugi izveštaj o napretku ostvarenom u radu Mehanizma za međunarodne krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam ili MMSK) od početka rada ogranka Mehanizma u Arushi 1. jula 2012. godine. Predsednik je dao pregled tekućih poslova Mehanizma i priprema za početak rada haškog ogranka Mehanizma 1. jula 2013.

Predsednik Meron je obavestio Savet bezbednosti “da su obavljene sve pripreme kako bi se obezbedio bezbolan prenos funkcija sa MKSJ na haški ogranak Mehanizma”, dodajući da će Mehanizam “nastaviti da glatko funkcioniše kao što je to bio slučaj od početka rada ogranka u Arushi prošlog jula.

Osvrćući se na pravosudni rad Mehanizma, predsednik Meron je obavestio Savet bezbednosti da je od njegovog poslednjeg izveštaja u decembru 2012. Mehanizam primio žalbu na prvostepenu presudu MKSR u postupku protiv Augustina Ngirabatwarea, a da se dodatni žalbeni postupci proistekli iz prvostepenih presuda MKSJ očekuju u budućnosti, uključujući eventualne žalbe u predmetima Vojislava Šešelja, Radovana Karadžića, Gorana Hadžića i Ratka Mladića.

Ističući odgovornost Mehanizma za praćenje predmeta koje je MKSR prosledio nacionalnim sudovima u Ruandi i Francuskoj, predsednik je zahvalio lokalnim vlastima na saradnji u obezbeđivanju ovog aspekta rada Mehanizma. Predsednik je takođe zahvalio vlastima Ruande na toploj dobrodošlici koja mu je pružena tokom njegove prve zvanične posete Kigaliju u decembru 2012. godine. U svetlu skorog otvaranja haškog ogranka MMKS, predsednik Meron je izjavio: “(…)unapred se radujem nadogradnji već postojećih odnosa sa državama na području bivše Jugoslavije kako bismo razvili isto tako produktivna i kooperativna partnerstva sa državama na tom području.

U vezi s pitanjem izvršenja kazni, predsednik je obraćajući se Savetu bezbednosti iskoristio priliku da izrazi zabrinutost u vezi sa situacijom u Maliju, gde se na izdržavanju kazne nalazi 17 osoba koje je osudio MKSR. Predsednik Meron je takođe obavestio Savet bezbednosti da Mehanizam nastoji da poveća kapacitete za izvršenje kazni u Africi i pozvao na podršku država članica u tom pogledu.

Skrećući pažnju Savetu bezbednosti na goruće pitanje preostalih begunaca, predsednik Meron je podsetio Savet bezbednosti da je Mehanizam odgovoran za suđenje trojici optuženih protiv kojih je optužnice podigao MKSR i pozvao države članice da preduzmu korake kako bi se obezbedilo da svi begunci budu uhapšeni i izvedeni pred sud.: “(…) Kako smo naučili iz iskustva na MKSJ (…) države članice imaju neprocenjivu ulogu u obezbeđivanju hapšenja begunaca”. Podsećajući da je MKSJ uspeo da locira svako od 161. lica protiv kojih je podigao optužnice, predsednik je dodao da je “od presudne važnosti za nasleđe MKSR, a naravno i za ostvarenje međunarodne pravde do koje nam je toliko stalo, da se sličan rezultat ostvari i u vezi s onima protiv kojih je optužnice podigao MKSR”.

Zaključujući svoje obraćanje, predsednik je zahvalio Savetu bezbednosti “na tome što je prepoznao da Mehanizam igra ključnu ulogu u obezbeđivanju da predstojeće zatvaranje MKSJ i MKSR ne ostavi otvorena vrata nekažnjivosti”.

Osnovan od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Mehanizam ima mandat da vrši veći broj ključnih funkcija MKSJ i MKSR. Predsednik će svakih šest meseci Savetu bezbednosti podnositi izveštaje o napretku ostvarenom u radu Mehanizma.