Predsednik Meron predstavio prvi Godišnji izveštaj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija

Predsednik
Haag
Sudija Theodor Meron, predsjednik MMKS-a
Sudija Theodor Meron, predsjednik MMKS-a

Predsednik Theodor Meron danas je Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predstavio prvi Godišnji izveštaj Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS). U svom prvom obraćanju Generalnoj skupštini u ime MMKS predsednik Meron je podneo izveštaj o radu MMKS i pozvao države članice da preduzmu korake kako bi se obezbedilo da preostali optuženi u bekstvu protiv kojih je Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) podigao optužnice budu uhapšeni i izvedeni pred sud.

Predsednik Meron je izvestio da je nakon otvaranja ogranka MMKS u Arushi 1. jula 2012. i otvaranja ogranka u Hagu 1. jula 2013. godine, MMKS sada prisutan na dva kontinenta i ima kancelarije u Ujedinjenoj Republici Tanzaniji i Holandiji, s terenskom kancelarijom u Republici Ruandi.

Predsednik je obavestio Generalnu skupštinu da Mehanizam trenutno razmatra jednu žalbu na presudu pretresnog veća MKSR u predmetu Ngirabatware, i da će rešavati po eventualnim žalbama podnesenim  u predmetima Šešelj, Karadžić, Hadžić i Mladić, koji se još uvek nalaze u prvostepenom postupku pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Predsednik Meron je takođe objasnio da je, u skladu sa svojom mandatom, MMKS preuzeo nadležnost nad više osnovnih funkcija koje su obavljali MKSR i MKSJ, poput zaštite i podrške žrtvama i svedocima i vođenja arhiva MKSR i MKSJ.

Predsednik je naglasio da je predviđeno da MMKS vodi suđenja trojici od devetorice optuženih pred MKSR koji do današnjeg dana nisu uhapšeni. Predsednik je naveo da je ‘zahvaljujući posvećenosti i saradnji država članica MKSJ uspeo da pronađe svako od 161 lica protiv kojih je podigao optužnice’ – i naglasio da je ‘od presudne važnosti za ostvarenje međunarodne pravde da se sličan rezultat postigne u vezi s onima protiv kojih je optužnice podigao MKSR’.

Završavajući svoje obraćanje, predsednik Meron se obavezao da će nastaviti da radi na tome da obezbedi da MMKS posluži kao uzor za međunarodno krivično pravosuđe i, šire, za druge institucije Ujedinjenih nacija. Kako ulazi u drugu godinu svog postojanja, Mehanizam usvaja najbolje prakse MKSR i MKSJ i poboljšava i dopunjuje ih. Ponovio je da će, uprkos tome što je MMKS osnovan kao privremena institucija, on i njegove kolege na MMKS  biti ‘stalno usredsređeni na što efikasnije ispunjenje svog mandata, uz pridržavanje pravičnosti i efikasnosti’.

Mehanizam, koji je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ima mandat da izvršava više osnovnih funkcija proisteklih iz MKSJ i MKSR.