Predstavnici Programa Mehanizma za informisanje i Tužilaštva Mehanizma održali predavanja ne Međunarodnoj letnjoj školi Sarajevo 2023

Mechanism
Sarajevo
Predstavnici Programa Mehanizma za informisanje i Tužilaštva Mehanizma održali predavanja ne Međunarodnoj letnjoj školi Sarajevo 2023

Predstavnici Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) i Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) održali su danas predavanje na Internacionalnoj letnjoj školi Sarajevo 2023.

Tema ovogodišnje Letnje škole, koju organizuju Udruženje „Pravnik“ i Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Konrad-Adenauer-Stiftung, nosi naziv: „Uloga tranzicione pravde u zaštiti ljudskih prava i izgradnji vladavine prava u postkonfliktnim društvima“. Letnja škola se održava u Informativnom centru o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), smeštenom u zgradi sarajevske Vijećnice. Letnja škola ove godine traje 11 dana i okuplja 30 studenata završnih godina i doktoranada sa pravnih fakulteta iz regiona bivše Jugoslavije.

Današnji dan bio je u potpunosti posvećen predavanjima o radu MKSJ i Mehanizma, i obeležen je zanimljivom diskusijom sa studenata i predavača o dostignućima te dve sudske institucije.

Tokom prvog predavanja, istraživač PMI Nemanja Stjepanović upoznao je učesnike škole sa suđenjima vođenim pred MKSJ i Mehanizmom. Zatim je pravni savetnik u Tužilaštvu Mehanizma Aleksandar Kontić tokom svog predavanja opisao ulogu Tužilaštva u istragama i krivičnom gonjenju optuženih za zločine počinjene tokom sukoba 1990-ih na području bivše Jugoslavije.

Konačno, koordinatorka PMI Rada Pejić-Sremac održala je predavanje o značaju outreach programa u procesima pomirenja, suočavanja s prošlošću i tranzicione pravde. Ona je tokom izlaganja  predstavila primere iz rada Outreach programa MKSJ, a govorila je i o značaju aktuelnog Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima.

Po završetku današnjih predavanja, studenti su imali priliku da pogledaju dokumentarni film „Njihovim očima: Svedoci pravde“, u produkciji Outreach programa MKSJ, koji govori o hrabrosti svedoka da daju iskaze pred MKSJ.

Učešće predstavnika PMI u Internacionalnoj letnjoj školi Sarajevo 2023 deo je nastojanja da se podrže projekti organizacija civilnog društva koje se bave tranzicionom pravdom u regionu bivše Jugoslavije.

Cilj rada PMI-ja je da unapredi znanje i razumevanje građana i zajednica u državama nastalim raspadom Jugoslavije o zločinima počinjenim u tom regionu tokom sukoba 1990-ih, na osnovu predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom. PMI podržava Evropska unija.