UJEDINJENE NACIJE | Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove
EN | FR |

Crkva u Nyangeu

Označio je svjedok CBY

Dokazni predmet br. P49

8 septembar 2009

Tužilac protiv Gasparda Kanyarukige, ICTR-02-78

Ovo je skica župne crkve u Nyangeu, u komuni Kivumu, prefektura Kibuye, Ruanda. Ta crkva bila je mjesto napada oružanih napadača na izbjeglice iz plemena Tutsi od 13. do 16. aprila 1994.

Svjedok tužilaštva CBY je u svjedočenju rekao da je više od 2.000 ljudi potražilo utočište u toj crkvi 15. aprila 1994. nakon što su ih opkolili i napali naoružani napadači iz plemena Hutu, uključujući policajce iz komune Kivumu. Tokom svjedočenja, svjedok je na skici slovom “P” označio vrata u stražnjem dijelu crkve i potvrdio da su to bila vrata gdje su izbjeglice ušle u zgradu.

Ova skica je korištena u predmetu Kanyarukiga u kojem se optuženi, Gaspard Kanyarukiga, teretio za genocid ili, alternativno, za saučešće u genocidu kao i za udruživanje radi činjenja genocida i istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti.

Pretresno vijeće se, između ostalog, oslonilo na svjedočenje svjedoka CBY kako bi konstatovalo da su pripadnici plemena Tutsi u župi Nyange dovedeni u crkvu u Nyangeu, koja je zatim opkoljena, napadnuta granatama i uništena buldožerom. Pretresno vijeće je konstatovalo da je 15. i 16. aprila 1994. u župi Nyange ubijeno najmanje 2000 civila iz plemena Tutsi.

Kanyarukiga je proglašen krivim za genocid i istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, i osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 30 godina. Žalbeno vijeće je potvrdilo kaznu koja je izrečena Kanyarukigi.