Izbor najnovijih javnih podnesaka

TURINABO, Maximilien et al. (MICT-18-116)
12. april 2019. Order Scheduling a Status Conference
MLADIĆ, Ratko (MICT-13-56)
5. april 2019. Order scheduling a Status Conference
KARADŽIĆ, Radovan (MICT-13-55)
20. mart 2019. Judgement summary
KARADŽIĆ, Radovan (MICT-13-55)
20. mart 2019. Sažetak presude Žalbenog vijeća
KARADŽIĆ, Radovan (MICT-13-55)
20. mart 2019. Judgement

Predstojeći sudski događaji

Franko Simatovic
STANIŠIĆ I SIMATOVIĆ (MICT-15-96)
Konferencija pred-odbrane, Četvrtak, 30 maj 2019
 
Ratko Mladic
MLADIĆ, Ratko (MICT-13-56)
Statusna konferencija, Četvrtak, 13 juni 2019, 15:00 (CEST)