JOJIĆ, Petar et RADETA, Vjerica (MICT-17-111)

Outrage